Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen LTKY4003 (1 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ma 29.4.2024 klo 17.00-18.30 (2 h) Reflektointi ja päätöstilaisuus

Ma 6.5.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Sisältö

Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville

Oman osaamisen arviointi ja kehittäminen  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
  • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita 

Suoritustapa

Opintojakson aikana vaihdat ajatuksia toisten opiskelijoiden kanssa ja kirjoitat oppimistehtävän, jossa pohdit liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittymistä ja sen merkitystä. Opintojakso suoritetaan Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona. Suoritetaan kevätlukukaudella 2024.

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

29.4.2024 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€