Avoin yliopisto-opetusJohtaminen ja organisaatiot

Johtamisen perusteet 6 op - ayJOHT1012 - syksy 2023

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2023.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa 11.9. - 19.11.2023.

Alkutapaaminen Zoomissa ma 11.9. klo 16.30-18.00. Tapaamisesta tulee myös tallenne Moodleen.

Opettaja on tavattavissa koko kurssin ajan Zoom yhteyden kautta. Lisätietoja kurssin avauduttua Moodlessa.

Opettaja

Kati Söderlund

Suoritustapa

Kurssi on toteutettu ohjattuna vuorovaikutteisena verkko-opiskeluna, joka koostuu videoluento-osuuksista, itsenäisestä työskentelystä sekä 2-3 opiskelijan tiimityöskentelystä.

Kurssi rakentuu viiteen teemaan, joihin kuhunkin liittyy videoluentomateriaalia, kurssikirjan luku sekä mahdollista muuta kirjallista ja/tai videomateriaalia, johon opiskelija tutustuu itsenäisesti. Jokaiselle teemalle on omat osaamistavoitteensa, joihin liittyy itsenäisesti tehtävä oppimispäiväkirjatehtävä sekä tiimin yhteisiä tehtäviä, jotka tiimi kokoaan lopuksi yhdeksi arviointiin palautettavaksi raportiksi. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista työskentelyä koko kurssin ajan.

Arviointi: 1-5 tai hylätty, arviointikriteerit Moodlessa.

Sisältö

Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se  saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset  liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset  prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen  toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina  korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja  henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden  peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia  haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma,  tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, mitä on  liiketoiminta ja miten se saadaan johtamisen keinoin tapahtumaan.  Kurssin käytyään opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä  kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja  pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia  toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja  organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja  henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen  erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso  kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä  ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja  päätöksentekokykyä.

Kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään aktiivisesti Moodlea. Tarkemmat tiedot opintojakson suorittamisesta saa opintojen alussa kurssikuvauksesta.

Viitala & Jylhä (2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.

Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.9.2023 - 31.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

105€