Avoin yliopisto-opetusJohtaminen ja organisaatiot

Organisaatiokäyttäytyminen 5 op - ayJOHT2035 - kevät 2024

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2024.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa 19.2.-14.5.2024.                                           

Opettaja

Kati Söderlund

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymistä yksilön  näkökulmasta seuraavien teemojen kautta: arvot ja asenteet, tunteet ja  tunneäly, persoonallisuus, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön  urakehitys. Opintojaksolla perehdytään myös yksilön toimintaan ryhmän  jäsenenä.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä  organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on  erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin  taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää  kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus  kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Suoritustapa

Portfolio sekä loppuessee. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Kurssilla  käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. 

Oppimateriaali

Robbins (2015 tai uudempi) Essentials of Organizational Behavior. Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

19.2.2024 - 14.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

5.2.2024

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu