Henkilöstöoikeus 6 op – ayTOIK2030 – kevät 2024 – Tampereen kesayliopisto

Avoin yliopisto-opetusJohtaminen ja organisaatiot

Henkilöstöoikeus 6 op - ayTOIK2030 - kevät 2024

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2024

Reaaliaikaiset luennot etänä Zoomissa ma 18.3. ja ti 19.3.2024 klo 17-20.30. 

Luennot tallennetaan, joten ovat katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän  oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö,  työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen  liittyvät erityiskysymykset, johtajien oikeudellinen asema sekä  työsuhteen ja yrittäjyyden rajat. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen  osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ-  ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi  työsuhteen päättämisen ja määräaikaisen työsopimuksen solmimisen  edellytykset sekä virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa  käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista  henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Suoritustapa

Luennot. Verkkotentti Moodlessa.

1. tenttiperiodi 1.4. -14.4.2024

2. tenttijakso (1. uusinta) 13.5 - 20.5 .

3. tenttijakso (2. uusinta) 24.6. - 30.6

Kirjallisuus

1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
2.Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) saatavilla oppiaineen verkkosivuilta.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.3.2024 - 21.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

17.3.2024

Kurssimaksu

105€