Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Laskentatoimi ja rahoitus, opintokokonaisuus 27 op - syksy 2023 - syksy 2024

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti. 

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulu- ja hintatiedot sekä ilmoittautumisohjeet “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Syksy 2023 - syksy 2024

Opetuspaikka

Tampere

Sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia liiketoiminnan suunnittelu-, analysointi- ja johtotehtävissä sekä valmiudet tehtäviensä kehittämiseen. Laskentatoimen tuottama informaatio luo perustan liiketoiminnan suunnittelulle ja johtamiselle, joten koulutus antaa vahvan perustan myös yleisjohdollisiin tehtäviin. Opinnot tuottavat lisäksi rahoituksen asiantuntijoita, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisyyteen sekä työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen.

Suoritustapa

Itsenäistä työskentelyä, luento-opetusta, verkkotyöskentelyä, ryhmätyöskentelyä.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan  avoimen yliopiston kanssa opinto-infon to 31.8. klo 17-18 etänä Zoomin  kautta. Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston  opintovaatimusten  mukaista  kauppatieteiden opetustarjontaa, kerrotaan  Tampereen  kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista  opiskelua. Lisätietoja opintoinfosta.

Kauppatieteiden koko opintotarjonta Tampereen kesäyliopistossa.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.


 

Opintopisteet

27

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.9.2023 - 31.12.2024

Kurssimaksu

0€