Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana 3 op - ayLASK1015 - syksy 2023

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 55€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 30€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opintojakson suorittaminen ei ole edellytys muille Laskentatoimen ja rahoituksen opintojaksoille ilmoittautumiselle.

Ajankohta

Syksy 2023.

Itsenäisesti Moodlessa suoritettava verkkokurssi 7.9. - 22.10.2023.

Opettaja

Maria Kankaanpää

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa laskentatoimen käsitteen laajan sisällön ja  erilaiset käyttötarkoitukset yrityselämässä. Opiskelijalle syntyy  käsitys laskentatoimen tutkimuksesta ja sen monipuolisista  hyödyntämismahdollisuuksista käytännön yrityselämässä.

Sisältö

Laskentatoimi voidaan jakaa kolmeen opetus- ja tutkimusalueeseen:  kirjanpito ja tuloslaskenta, johdon laskentatoimi sekä yritysrahoitus.  Esimerkkejä ensimmäisestä alueesta ovat kirjanpito ja  tilinpäätössuunnittelu, toisesta kustannus- ja kannattavuuslaskenta ja  investointilaskelmat, ja kolmannesta rahoituspäätökset. Kurssi sisältää  luentoja kustakin osa-alueesta. Luennoilla esitellään jokaista  osa-aluetta sekä käytännön että tutkimuksen näkökulmista. Vierailevat  asiantuntijat yritysmaailmasta kertovat lisäksi erityisesti alaan  liittyvistä työtehtävistä.

Huom! Opintojakso vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan aiempaa AYLASK1013 Johdatus laskentatoimeen -opintojaksoa.

Suoritustapa

Kirjallinen loppuraportti. Loppuraportti koostuu luentokohtaisesta oppimispäiväkirjasta ja valitusta Case-osuudesta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Toteutustavat:

Luennot 18 h (itsenäisesti suoritettavana verkkototeutuksena)

Oppimateriaalit

1. Ikäheimo, S. - Laitinen, E.K. - Laitinen, T. & Puttonen, V.  (2014). Yrityksen taloushallinto tänään. (niiltä osin kuin loppuraportin laadinta edellyttää) 

2. Kauppalehden ja Talouselämä -lehden tuoreimmat  vuosikerrat (niiltä osin kuin loppuraportin laadinta edellyttää).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston  järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 55 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Maria Kankaanpää

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

7.9.2023 - 22.10.2023

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.9.2023

Kurssimaksu

55€