Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - ayLASK1002 - kevät 2024

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 65€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 40€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. 

HUOM! Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet harjoitustyö ayLASK1003 liittyy oleellisesti Kirjanpidon ja tilintarkastuksen  perusteet ayLASK1002 opintojaksoon ja siihen pitää ilmoittautua erikseen. 

Ajankohta

Kevät 2024.

Itsenäisesti suoritettava verkokurssi Moodlessa 8.1.2024 - 25.02.2024.

Luentotallenteet ovat katsottavissa toteutuksen Moodle-alustalla.

Toteutustavat: 

Verkkoluennot 24 h, harjoitukset 12 h.

Suoritustapa: 

Moodle-tentti.

Moodletentin suorittamiselle on kolme tenttiperiodia:

12.-25.2.2024

25.3.-7.4.2024

29.4-12.5.2024

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen  käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa juoksevan  kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Opiskelija tietää  mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Opiskelija osaa  soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee  itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja  tilintarkastukseen liittyviä perusasioita.

Sisältö

Ulkoisen laskentatoimen käsitteistö, tehtävät ja menetelmät. Kahdenkertainen kirjanpitoja tilinpäätöksen muodostaminen. Kirjanpidon sääntely, peruskäsitteistö ja hyväksikäyttö. Kirjanpidosta tilintarkastukseen.

Kirjallisuus       

Leppiniemi – Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 2015 tai uudempi. 

Tomperi, S.: Tilintarkastus - Normeista  käytäntöön. Edita Publishing Oy, 2018. 4. painos. Luennoitsijan  myöhemmin ilmoittama sisältö. (saatavilla e-kirjana  Finna-tietokannassa). 

Luentomateriaali Moodlessa.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston  järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on  65 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.1.2024 - 25.2.2024

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

31.1.2024

Kurssimaksu

65€