Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Tilinpäätösanalyysi 3 op - ayLASK1006 - syksy 2023 - kevät 2024

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 75€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Huom! Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö 2 op - ayLASK1007 - syksy 2023 - kevät 2024 - opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen.

Ajankohta

Syksy 2023 - kevät 2024.

Itsenäinen verkkotyöskentely Moodlessa 1.11.2023 - 31.5.2024. Kurssin suoritustapa on joustava ja mukaan kurssille voi hyvin tulla vielä kevätlukukaudella.

Suoritustapa

Verkkotyöskentelyä Moodlessa, pakolliset tehtävät ja Moodletentti. 

Opettaja

Jouni Laitinen

Edeltävät opinnot

Suositellaan Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 1. nimetä ja kuvata keskeisimmät tilinpäätöslaskelmat ja niiden käyttötarkoitukset
 2. määritellä tilinpäätökseen ja tilinpäätösanalyysiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
 3. oikaista ja analysoida osakeyhtiön tilinpäätöstä (FAS) Yritystutkimus ry:n ohjeistuksen mukaan
 4. laskea  ja analysoida keskeisimpiä kannattavuutta, maksuvalmiutta, tehokkuutta  ja vakavaraisuutta mittaavia tilinpäätöstunnuslukuja
 5. Opintojakso kehittää opiskelijan analyyttistä ajattelua, kirjallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä,  tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä, tilinpäätöksen oikaiseminen  Yritystutkimus ry:nohjeiden mukaisesti, keskeisimpien  tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi, maksuperusteisten  tilinpäätöslaskelmien hyväksikäyttö.

Oppimateriaali

 • 1. Kurssin Moodle-sivulla oleva materiaali 
 • 2. Yritystutkimus ry (2017).  Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 10. korjattu laitos. 
 • 3. Salmi, I.  (2020). Mitä tilinpäätös kertoo? tai 
 • 4. Leppiniemi, J. - Leppiniemi, R.  & Kaisanlahti, T. (2021). Tilinpäätöksen tulkinta (päivittyvä  verkkomateriaali, viimeisin päivitys 2021)

 • Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.
  Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.11.2023 - 31.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

21.4.2024

Kurssimaksu

75€

Ilmoittaudu