Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 6 op - ayMARK1009 - syksy 2023

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Syksy 2023.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 38-45 (18.9.-12.11.2023)

Etäluennot Zoomin kautta:

ke 20.9. klo 17-18

ke 18.10. klo 17-18

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Opettaja

Päivi Borisov

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kilpailuympäristön analysointi, yrityksen  tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin keskeiset  kilpailukeinot ja yrityksen suhteiden ja verkoston johtamisen  peruskäsitteet arvolupauksen tuottamiseksi.

Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja Moodle-tentit

Kurssin tehtävät voi suorittaa laaditun aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viimeistään 30.12. mennessä

Arviointi: 1-5/hylätty.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) selittää markkinoinnin  aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 2)  kuvata markkinointiprosessin ja ymmärtää sen merkityksen yrityksen  liiketoiminnalle, 3) soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja  markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Oppimateriaali

Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles  of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited (tai  uudempi painos).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson kokonaishinta on 85 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen   oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta   avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.9.2023 - 12.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

15.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

24.9.2023

Kurssimaksu

85€