Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op - ayMARK2009 - kevät 2024

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua. 

Aikataulu

Kevät 2024

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 4-11 (22.1.-17.3.2024)

Luennot etänä Zoomin kautta:

ma 22.1. klo 17-18

to 22.2. klo 17-18

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Opettaja

Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, pienet tehtävät, Moodle-testi, trendianalyysi

Kurssin tehtävät voi suorittaa laaditun aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viimeistään 28.4. mennessä

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) määritellä ja ymmärtää  kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia  perusprosesseja, 2) tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä  sekä 3) tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.

Oppimateriaali

1) Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin),

2) oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

22.1.2024 - 17.3.2024

Ilmoittautuminen alkaa

15.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

4.2.2024

Kurssimaksu

85€