Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Brändijohtaminen 5 op - ayMARK2032 - kevät 2024

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2024.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 10-17 (4.3.-28.4.2024)

Viikolla 10 Moodleen tulee luentotallenne (info kurssin suorittamisesta) ja viikolle 11 tulee kaksi Zoom-etäluentoa, joista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet. Opettaja päivittää luentojen tarkemman aikataulun ja Zoom-linkin Moodleen.

Suoritustapa

oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus  liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön, 2) osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja  brändityökaluja käyttäen, 3) ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä 4) osaa soveltaa käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Oppimateriaali

Keller, K. L., & Swaminathan, V. (2019). Strategic Brand Management:  Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Global Edition (5th  ed.). Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.3.2024 - 28.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

15.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

29.2.2024

Kurssimaksu

85€