Avoin yliopisto-opetusViestintä

Viestintätieteiden peruskurssi 5 op - ayVIEK1001 - syksy 2023

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Viestintätieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Ajankohta

Syksy 2023

llmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan  Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet  avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Aikataulu

Aloitustapaaminen Zoomissa ma 4.9.2023 klo 16.30-17.30.  Osallistuminen reaaliajassa on suositeltavaa, mutta tapaamisesta tulee myös tallenne Moodleen.

Verkkotyöskentely Moodlessa 4.9.–13.10.2023.

Lopputyön deadline 13.10.2023 tai 10.11.2023.

Suoritustapa: Harjoitustehtävät ja lopputyö.

Viikkotehtäviä tehdään omaan tahtiin, eikä tiettyyn kellonaikaan tarvitse olla paikalla. 

Opettaja

Teija Waaramaa

Sisältö

Verkkoluentoja viestinnän tutkimuksen keskeisistä käsitteistä,  viestinnän eri muotojen kehityksestä ja alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa viestinnästä  yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä tunnistaa viestinnän  keskeiset tutkimusperinteet. Hän osaa eritellä viestinnän funktioita ja  määritellä keskeisiä käsitteitä ja hän tunnistaa viestinnän etiikkaan  liittyviä kysymyksiä.

Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:

  1. Fiske, John: Introduction to communication studies. 2010.
  2. Suominen,  Jaakko, Saarikoski, Petri & Vaahensalo, Elina: Digitaalisia  kohtaamisia. Verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan. 2019.
  3. Turner,  L., & West, R. (2018). An Introduction to Communication. Cambridge:  Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316596852.
  4. Lisäksi aineistoja opettajan ohjeen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 85 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.


Opettaja

Teija Waaramaa

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.9.2023 - 13.10.2023

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

31.8.2023

Kurssimaksu

85€