Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä.

Voimauttavan valokuvan menetelmä on 2000-luvun alusta levinnyt vähitellen kaikkeen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen moniammatilliseen työhön ja työyhteisöjen kehittämiseen, mutta sen sielu on edelleen sen syntysijoilla lastensuojelussa: mitä vakavasti kaltoin kohdeltu ihminen tarvitsee tullakseen arvokkaaksi, osalliseksi ja voidakseen liittyä toisiin ihmisiin? Lapsi ei voi oppia niitä taitoja, joita itsen rakastaminen ja vastavuoroisen ihmissuhteen rakentaminen vaativat, jos ei ole saanut olla ensin jollekin niin rakas, että myös omalla vastarakkaudella on hänelle merkitystä. Toisiin liittymistä ja luottamusta ei voi oppia, jos joutuu olemaan vain kasvatuksen tai interventioiden kohteena.

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net


Menetelmäkoulutus hoito-, kasvatus- ja terapeuttisen alan työntekijöille, 10 op (perusteet, moduuli 1)

Ajankohta 27.9.2023-11.6.2024

Kohderyhmä

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet on moniammatillisille, sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja työyhteisön kehittämisen ammattilaisille suunnattu vuoden mittainen täydennyskoulutus.

Kuvaus

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet ovat tarjonneet ammatillisen ja henkilökohtaisen käännekohdan jo kolmelle tuhannelle kohtaamistyön ammattilaiselle. Tämä koulutus antaa sinulle perusteet-tason taidot menetelmän käyttöön siinä työssä, jota teet. Se avaa sinulle myös voimauttavan valokuvan koulutuspolun kaikki laajempaan osaamiseen tähtäävät jatkokoulutukset.

Opinnot koostuvat kuudesta lähijaksosta ja ajoittuvat noin vuoden pituiselle aikajaksolle. Sen työpajojen väleissä toteutetaan harjoitusprosesseja oman itsen katsomiseen, tunneperhesuhteisiin, työyhteisön kehittämiseen sekä asiakas/oppilas/potilastyöhön liittyen. Menetelmä sisäistetään oman lempeän katseen identiteettityöprosessin kautta. Opintojen ytimessä on oma työhyvinvointi sekä lempeän itsen katsomisen omaksuminen – pohja jolle perustuu myös kyky katsoa toista ihmistä sallivasti ja myötätuntoisesti. Opinnoissa onkin usein vaikea erottaa, kumpi lopulta on merkityksellisempää: upea työväline ja katsomisen tapa omaan työhön vai oma henkilökohtainen prosessi kauaskantoisine, omaan tunneperheeseen ulottuvine vaikutuksineen. Omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva osuus muodostuu opiskelijoille yleensä hyvin merkitykselliseksi. Elämyksellisestä omakohtaisuudesta edetään vähitellen ammatillisiin harjoitusprosesseihin, sama mentalisoiva herkkyys edelleen säilyttäen.

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta, sekä läsnäoloa opintojaksolloilla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.

Opintoihin osallistuaksesi et siis tarvitse valokuvaustaitoja, erityistä kameraa tai omakohtaista suhdetta valokuvaukseen, sillä menetelmän varsinainen työväline eivät ole valokuvat, vaan näkemisen tapa. Tunteet tarttuvat ihmisten välillä. Menetelmässä hyödynnetään ihmisten kehollisia peilausmekanismeja luottamuksen, kiintymyksen sekä turvallisuuden ja arvokkuuden kokemuksen rakentamiseen. Valokuvat ja kuvaustilanteen käännetty vuorovaikutus ovat konkreettisia keinoja havainnoida ja muuttaa itsen ja toisen kohtaamisen tapaa. Kehityt opintojen aikana silti valokuvallisessa ilmaisussa ja kuvien merkityksellistämisessä. Suhteesi valokuvaan syvenee, sillä saat uusia kehyksiä perhevalokuvien merkitysten, sosiaalisen median kuvallisuuden, selfiekulttuurin, sukupuolittuneiden mediakuvastojen ymmärtämiseen ja kuvapelkoilmiön kohtaamiseen.

Koulutukseen voi osallistua myös esim vuorotteluvapaan tai vanhempainvapaajakson aikana, sillä ”suoritusvapaa” opiskelutyyli sallii opetussisältöjen soveltamisen joustavasti omaan elämäntilanteeseen.

Kaikissa koulutuspäivissä kouluttajana toimii voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Osallistumismaksu ja perumisehdot

1980 €. Laskutetaan kolmessa erässä lukukausittain koulutuksen käynnistyttyä. Laskutuksesta ja muista järjestelyistä voit tiedustella koulutuksen vastuuhenkilöltä (Sanna Vaurula, puh. 040 3573232).

Hakemukset ovat sitovia 7.8. lähtien. Tutustu perumisehtoihin jo ennen hakemuksen jättämistä. 

Koulutuksen aikataulu 

1. opintojakso 27.9.2023 klo 8.30-17.30
2. opintojakso 23.-24.10. (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 9-24, 2. työpajapäivä 9.00-18.00)
3. opintojakso 16.11. klo 8.30-18.30
4. opintojakso 29.-30.1.2024 klo 8.30-17.30, klo 8.30-16.30
5. opintojakso 22.-23.4. (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 8.30-24, 2. työpajapäivä 8.30-18.00)
6. opintojakso 10.-11.6. klo 8.30-17.30 ja klo 8.30-16.30

Kuvauspäivinä opiskelijoiden pitää varata koko päivä kuvaamiselle - kuvataan niin kauan kuin valoa ja innostusta riittää. Kellonajat vahvistetaan kutsukirjeessä.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen valitaan soveltuvimmat hakijat hakujärjestyksessä. Ryhmään voidaan ottaa enintään 14 opiskelijaa. 

Täytä hakemus tästä linkistä: https://forms.office.com/e/TtNj6S6LEn

Hakemukset ovat sitovia (7.8.2023 alkaen). Tutustuthan perumisehtoihin jo ennen hakemuksen jättämistä.

Koulutuksen käyneiden kokemuksia

"Suosittelen Miinan kurssia kaikille. Tämä on hoitavin ja aidoin ryhmätilanne missä olen koskaan ollut."

"Mielettömän upea, ihana koulutus, PARAS! <3 Paras ryhmä, paras Miina!"

Lisätiedot

Sanna Vaurula, puh. 040-3573232, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi

Opettaja

Miina Savolainen

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

27.9.2023 - 11.6.2024

Kurssimaksu

1980€