Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Osaava® osallistaja - osallistavat ja oivalluttavat menetelmät asiakastyössä, ryhmänohjauksessa ja koulutuksissa

Koulutus on sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään osaamistasi osallistavilla ja aktivoivilla työskentelytavoilla sekä luovilla menetelmillä ja kaipaat rohkaisua sekä konkreettisia ideoita työskentelyn monipuolistamiseksi.

Ajankohta

26.-27.1.2024 Pe-ilta klo 17-21 ja lauantai-päivä klo 9-16. Lisäksi 2 t etäkoulutusta: 6.2. klo 18-20.

Huom! Koulutuksen aikataulu on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Kuvaus

Tutustumme käytännön näkökulmasta laajasti erilaisiin aktivoiviin, osallistaviin sekä luoviin, taidelähtöisiin menetelmiin, joita voit käyttää oman työskentelysi tukena. Kuljetamme koko ajan mukana menetelmien tavoitteellisuutta sekä ohjaamiseen liittyviä erityispiirteitä.

Tavoitteena on perehtyä ja ottaa haltuun erilaisia ja -tyyppisiä harjoituksia ja osallistamisen keinoja, jotta voit löytää niistä itsellesi sellaiset, joiden avulla pystyt monipuolistamaan toimintaasi ja joiden käyttäminen sopii työskentelytapoihisi. Koulutuksen aikana pääset rakentamaan itsellesi menetelmäsalkkua, josta voit jatkossa helposti ammentaa erilaisia osallistavia ja luovia menetelmiä niin yksilö- kuin ryhmänohjauksen osalta.

Kohderyhmä

Koulutuksen sisältö on sovellettavissa asiakastyössä, työnohjauksessa, kouluttamisessa ja opetuksessa sekä ryhmien kanssa työskentelyssä esim. kasvatus, ohjaus- sosiaali- ja terveystyössä. Koulutus sopii myös sinulle, joka haluat kehittää työskentelyä työelämän tiimeissä tai toimit esimerkiksi HR-tehtävissä, kehittämisen parissa tai projektipäällikkönä. Tässä koulutuksessa et tarvitse aiempaa kokemusta osallistamisesta tai luovista menetelmistä. Toisaalta koulutus sopii myös sinulle, joka haluat saada uusia ideoita tai vahvistusta menetelmien käyttöön.

Sisältö ja teemat

Tässä koulutuksessa ollaan kokemuksellisen oppimisen äärellä. Tutustumme käytännössä pieniin ja helppoihin aktivoiviin ja oivalluttaviin menetelmiin, joiden kautta voit syventää työskentelyä asiakkaiden tai osallistujien kanssa sekä tukea oppimista ja ilmapiiriä. Hyödynnämme kuvan ja valokuvan kautta työskentelyä sekä kuvataidemenetelmiä. Sukellamme draaman maailmaan sekä tarkastelemme luovan kirjoittamisen ja sanataiteen harjoituksia. Nostamme esiin myös luonnon hyödyntämisen osana menetelmiä.

Osallistavien työskentelytapojen lisäksi perehdymme oppimiseen ja sen tukemiseen, menetelmien tavoitteelliseen käyttöön sekä harjoitusten ohjaamisen erityispiirteisiin. Pohdimme menetelmien käyttöä psykologisen turvallisuuden rakentamisessa ja ryhmäyttämisessä. 

Koulutukseen kuuluu myös etänä toteuttava koulutuskerta, jossa syvennymme menetelmien käyttöön ja toteutukseen etänä.

Perjantai

  • Tullaan tutuksi: harjoituksia tutustumiseen, ilmapiirin luomiseen, ryhmäytymiseen
  • Orientoidutaan: harjoituksia virittäytymiseen, läsnä olevaksi tulemiseen, tilanteiden tai      osaamisen kartoittamiseen
  • Psykologisen turvallisuuden merkitys
  • Oppiminen ja sen tukeminen
  • Aina pitää olla syy ja tavoite! Ohjaamisen erityispiirteitä ja toiminnallisuuden keskeisiä ajatuksia.

Lauantai
Teemojen ja asiasisältöjen syventäminen osallistamalla ja oivalluttamalla
Luovat, taidelähtöiset menetelmät
Kuuntelemisen ja kysymysten merkitys ohjaamisessa
Reflektoinnin mahdollistaminen ja tukeminen erilaisilla harjoituksilla ja menetelmillä
Koulutuksen päättäminen: harjoituksia lopettamiseen ja palautteeseen

Etätapaaminen:

- Erilaiset etänä toteutettavat harjoitukset

- Erilaisten etäosallistamisen ohjelmien hyödyntäminen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on auttaa oivaltamaan, mihin moninaisiin työelämän tilanteisiin osallistava työskentely luo parempia tuloksia ja tuoda varmuutta erilaisten menetelmien valintaan ja niiden käyttämiseen omassa työssä. Erilaisten menetelmien avulla pystyt monipuolistamaan asiakastyötä, tukemaan ja syventämään oppimista ja vaikuttamaan toimintaan, turvallisuuteen ja ilmapiiriin. 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen 

- osaat hyödyntää aktivoivia ja osallistavia menetelmiä asiakastyössä, ryhmäohjauksessa ja kouluttamisessa

- osaat käyttää menetelmiä tavoitteellisesti ja perustellusti 

- osaat huomioida harjoitusten ohjaamiseen liittyviä erityispiirteitä 

- rohkaistut soveltamaan erilaisia menetelmiä, myös etätilanteissa

Suoritusmerkintä

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta tieotjen siirtämiseen kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/ 

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  

Suoritustavat: aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimisen reflektointi ideointitehtävän ja oppimispäiväkirjan avulla. 

Lähtökohtaisesti edellytetään läsnäoloa joko lähitapaamisissa- tai poikkeustilanteissa etäyhteydellä. 

Poissaolojen korvaaminen sovitaan erikseen kouluttajan kanssa.

Kouluttaja

Koulutus- ja ohjausalan yrittäjä Jutta Laino-Tabell (Ohjaamo ja Osaava koulutukset). Jutta on toiminut kouluttajana 2000-luvun alusta lähtien ja koulutusalan yrittäjänä 16 vuotta. Työnohjaajana hän työskennellyt 10 vuotta ja hänellä on vahva kokemus yksilöiden ja ryhmien ohjaamisesta myös järjestökentässä. 

Osallistavien ja toiminnallisten menetelmien osaamista hän on kehittänyt työssään yli 20 vuotta. Lisäksi hän on toiminut Draamakasvatuksen vastuuopettajana Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perusopinnoissa vuodesta 2009. Luovien, taidelähtöisten menetelmien osaamista Jutta on täydentänyt mm.  Voimauttavan valokuvauksen sekä Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnoilla. 

Koulutuksen yhteyshenkilö kesäyliopistossa

Sanna Vaurula

Opettaja

Jutta Laino-Tabell

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

26.1.2024 - 6.2.2024

Ilmoittautuminen alkaa

27.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.1.2024

Kurssimaksu

390€

Ilmoittaudu