KieletEspanja

Espanjan kielen syventävä kurssi 1 (4 op)

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 12.9.–12.12.2023 tiistaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 17.10.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Oletko jo opiskellut espanjaa useamman vuoden? Haluatko kehittää espanjan kielen keskustelutaitojasi, laajentaa sanavarastoasi sekä kerrata ja oppia uusia kielioppiasioita?  

Espanjan kielen syventävä kurssi 1 on tarkoitettu espanjaa jo muutaman vuoden opiskelleille, jotka haluavat ylläpitää ja syventää kielitaitoaan. Osaat jo perusasiat: olet opiskellut Ventana 4 -kirjan tai sinulla on vastaavat taidot (esim. Espanjan kielen jatkokurssi 4). Kurssin lähtötaso on B1.

Tavoitteet

Taitotaso B1–B2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Espanjan kielen syventävän kurssin 1 suoritettuaan opiskelija osaa

  • - keskustella turismista ja matkailusta espanjan kielellä
    - ilmaista asioiden ja ilmiöiden syitä ja tuoda esiin omaa näkökulmaansa
    - ratkaista ongelmia esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa
  • - kuvailla ilmiöitä
    - keskustella kansallisuuksiin liittyvistä stereotyypeistä

Sisältö

Teemme monipuolisesti harjoituksia ja työskentelemme pareittain ja pienryhmissä. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista ilmaisua ja tehdään paljon puhe- ja keskusteluharjoituksia. Harjoittelemme myös sanastoa ja rakenteita. Kieliopista käsitellään subjunktiivia, verbejä ja pronomineja.

Kurssin teemoja ovat muun muassa turismi ja matkustaminen, historia ja kulttuuri sekä kansallisuudet ja stereotypiat.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäistä työskentelyä (mm. kotitehtäviä). Neljän opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen ja oppitunneilla tehtäviin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti. Kurssilla on jatkuva arviointi.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla hyväksytty–hylätty.

Oppimateriaali

Intke Hernández, Kontturi, Kuokkanen-Kekki ja Palmujoki: ¡Avanzamos! Finn Lectura (ISBN: 978-951-1-35303-4) kappaleet 1–4 sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Katso myös

Espanjan kielen syventävän kurssin 1 jälkeen voit jatkaa opiskelua syventävä kurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.9.2023 - 12.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

5.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

140€