KieletEspanja

Espanjan kielen alkeiskurssi 1 (5 op)

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 11.9.–18.12.2023 maanantaisin klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjan kieltä.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo

Tavoitteet

Taitotaso A1.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla)

Espanjan kielen alkeiskurssi 1:n suoritettuaan opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa preesensissä yksinkertaista arkipäivän kieltä, joka liittyy tuttuihin asioihin, kuten perheeseen, työhön, opiskeluun, ravintolassa asiointiin, harrastuksiin ja lähiympäristöön
  • - osaa kommunikoida yksinkertaisimmissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa
  • - ymmärtää selkeää ja helppoa arkipäivän tekstiä
  • - osaa kertoa kirjallisesti yksinkertaisin lauserakentein jokapäiväisistä asioista ja arkipäivän elämästään

Sisältö

Kurssilla käsitellään kielenkäytön kannalta keskeisiä kieliopillisia rakenteita ja sosiaalisen kanssakäymisen perustilanteita. Tehdään rakenne- ja käännösharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, suullista ilmaisua ja keskustelua sekä kuullun ymmärtämistä. Oppitunneilla opitaan sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa.

Opintojaksolla tutustutaan myös Espanjan ja espanjankielisen Amerikan elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) ohjattua opiskelua verkossa sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen ja Rambla Lop: Ventana 1 (kappaleet 1–6), Sanoma Pro (ISBN 978-952-63-1843-1) sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 18.12.2023
Uusintojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen alkeiskurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Espanja 1.

Alkeiskurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.9.2023 - 18.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

5.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.9.2023

Kurssimaksu

145€