Avoin yliopisto-opetusMusiikki (avoin yo)

Varhaisiän musiikkikasvatus

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Ajankohta ja paikka

Opetuspaikka: Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. 


4 lähiopetusviikonloppua seuraavalla aikataululla:

pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-16.00


 • I 8.-9.9.2023
  II 6.-7.10. 
  III 3.-4.11.
  IV 1.-2.12.


Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja 0–7 -vuotiaiden lasten ohjauksessa ja soveltamaan erilaisia musiikkikasvatusmenetelmiä varhaiskasvatukseen sekä kehittää opetustaidollisia ja musiikillisia valmiuksiaan alle kouluikäisten kanssa työskentelyä varten.

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy

- pedagogisia opintoja (varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka, musiikilliset työtavat, musiikkitoiminnan suunnittelu, lapsen musiikillinen kasvu, erityismusiikkikasvatus ja musiikin integrointi muihin taideaineisiin)

- musiikillisia opintoja (laulaminen ja soittimien käyttö varhaiskasvatuksessa).

Koulutus sisältää lähiopetusta 40 t sekä oman oppimistehtävän suorittamisen omaan työskentelyyn kytkettynä vastuuopettajan ohjauksessa. Oma oppimistehtävä voi sisältää esim. oman materiaalin tai opetustuokion suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin.

Kohderyhmä

Varhaisiän musiikkikasvattajina toimivat, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, lastenohjaajat sekä alan pätevöitymisopinnoista kiinnostuneet. Osallistujilta ei edellytetä edeltäviä musiikin ammattiopintoja. Koulutus sopii sekä täydennyskoulutukseksi varhaisiän musiikkikasvattajina toimiville että perehdytykseksi varhaisiän musiikkikasvatukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumisen (40t) ja oppimistehtävän suorittamisen (40t omaa työtä).

Opettajat

 • Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja kohderyhmät

  • Muksulele - Ukulele soimaan varhaiskasvatuksessa ja alkeisopetuksessa
   Salla Hirvilammi (varhaisiän musiikinopettaja, musiikkipedagogi (YAMK))

   Äänenkäyttö ja laulaminen varhaisiän musiikkikasvatuksessa
   Laura Juvonen (varhaisiän musiikinopettaja, laulaja ja laulupedagogi, musiikkipedagogi (YAMK))

   Musiikkikasvatus osana lasten kokonaisvaltaista kehitystä - osallistavaa musiikkikasvatusta laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen
   Esa Lamponen (varhaisiän musiikinopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, Orff-kouluttaja)

   Osallisuutta, oppimista ja yhteisiä seikkailuja laulupiirtäen
   Minna Lappalainen (lastenmusiikintekijä, musiikkikasvattaja, musiikkikasvatuskouluttaja, Laulau Oy)    

   Vallattoman laivan lauluja ja leikkejä, luovaa musiikkikasvatusta
   Soili Perkiö (Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtori, säveltäjä)

 • Sanaton musiikinopetus varhaisiän musiikkikasvatuksessa
 • Paloma Catalá Parga (musiikkipedagogi, huilunsoiton opettaja, varhaisiän musiikinopettaja) 

 • Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja kohderyhmät
 • Anni Pietarila, kurssin vastuuopettaja (varhaisiän musiikinopettaja, musiikkipedagogi (YAMK), musiikkiterapeutti)
 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Anni Pietarila, varhaisiän musiikinopettaja, musiikkipedagogi (YAMK), musiikkiterapeutti

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.9.2023 - 2.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

30.4.2023

Ilmoittautuminen päättyy

7.9.2023

Kurssimaksu

195€