Avoin yliopisto-opetusAasia-opinnot

Ruoka Koreassa

Verkkokurssilla käsitellään ruokaa Koreassa kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ja politiikan näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille!

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkokurssi, opetus 14.9.–30.11.2023 klo 17.00-18.30

Opetus Zoom-alustalla. Opetus tallennetaan kurssin ajaksi katsottavaksi.

Zoom-linkki ja tallenteet löytyvät verkko-oppimisympäristö Moodlesta.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Kohderyhmää ovat kulttuurin harrastajat, alalla työskentelevät tai sinne pyrkivät sekä muut kurssin aiheesta kiinnostuneet. Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Kurssi soveltuu osaksi kulttuurien tutkimuksen opintoja (Aasian tutkimus).

Kurssin voi suorittaa myös yksittäisenä, oman kiinnostuksensa pohjalta.

Kouluttaja

VTT Antti Leppänen (sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

Tavoitteet

Kurssin suorittaneet tuntevat ruokaa, sen raaka-aineita ja syömistä ja ruuan kulttuuria, taloutta ja politiikkaa koskevia käytänteitä ja käsityksiä Etelä-Koreassa. Kurssilaiset oppivat ruokaan liittyviä korealaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä korealaisesta että vertailevasta itäaasialaisesta ja maailmanlaajuisesta perspektiivistä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ruokaa Koreassa kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ja politiikan näkökulmasta. Ruoka on politiikan tekemisen mutta myös kulttuurin rakentumisen ja uusintamisen väline ja tietoinen osa korealaista identiteettiä. Kurssin näkökulmat ovat sekä vertailevia että  Korean omalaatuisiin piirteisiin fokusoivia. 

Kurssin keskeisenä vastuuopettajan omaan tutkimukseen perustuvana juonteena on ruuan ja sen tuottamisen kulttuuri erityisesti ruoka-ainetta tuottavien ja myyvien pienyrittäjien kannalta ja riisin erityinen yhteiskunnallis-kulttuuris-poliittinen asema sekä Etelä- että Pohjois-Koreassa. 

Kurssilla käsitellään seuraavan kaltaisia teemoja ja aiheita kahden tai yhden luentosession kokonaisuuksina: riisi ruokana, kulttuurina ja politiikkana; korealainen ruoka Itä-Aasiassa ja  maailmassa; ravintola korealaisen ruuan sijana ja ruoka korealaisessa ravintolassa; ruoka, pienyrittäjyys, suuryhtiöt; Itä-Aasian ja maailman ruoka Koreassa; alkoholi päihteenä, tuotteena, vastavuoroisuuden välineenä; ruoka ja paikallisuus

Suoritustapa

Osallistuminen verkkoluennoille, teksti- ja media-aineistoihin tutustuminen tehtävänantojen mukaisesti ja kirjalliset tehtävät kuten reflektiopaperit ja Moodle-pohjaiset yksittäis- ja keskustelutehtävät. Zoom-alustalla pidettävät etäluennot tallennetaan niin, että koko kurssi on mahdollista suorittaa asynkronisesti eli luennot tallenteilta katsoen.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Moodle

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Kurssimaksu maksetaan verkkomaksuna kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Korvaavuus

Tämä toteutus käy seuraavien opintojaksojen suorittamiseen:

KUKA-AA213 Politiikka ja yhteiskunta Aasiassa (5 op)

KUKA-AA218 Talous ja ympäristö Aasiassa (5 op)

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

VTT Antti Leppänen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.9.2023 - 31.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

30.5.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

180€