Kehitä ammatillista osaamistasiTyöelämä ja henkilökohtainen kehittyminen

Osaava® vuorovaikutus (työ)elämässä 3 op

Osaava® vuorovaikutus (työ)elämässä on etäkoulutus, jossa tutkitaan monipuolisesti erilaisia ja eri tilanteissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. 

Loka-marraskuussa: 13.10 / 27.10 / 10.11 / 24.11.2023 klo 9-12, verkkototeutus

Vuorovaikutus on meille kaikille tuttu termi, mutta harvoin tulemme pohtineeksi mistä kaikesta vuorovaikutus ja vuorovaikutustaidot koostuvat. Vuorovaikutus on siis laaja käsite, jota tässä etäkoulutuksessa tarkastellaan pala kerrallaan.

Vuorovaikutuksen osia tarkastelemalla voimme tietoisesti kehittää omia vuorovaikutustaitojamme. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan ja haluavat omalla toiminnallaan vaikuttaa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. 

Käytämme koulutuksen harjoituksissa menetelmiä, joita on helppo sellaisenaan soveltaa omiin yhteisöihin ja hyödyntää vuorovaikutuksen ja toiminnan kehittämisessä. Näin ollen koulutus sopii erityisen hyvin henkilöille, joilla on (työ)elämässä mahdollisuus luoda ja vahvistaa yhteisön vuorovaikutuskulttuuria.

Sisältö

Koulutuksen sisältö on rakennettu niin, että sieltä saadut oivallukset ja opit on helppo napata mukaan (työ)elämän arkeen. Tarkastelemme (työ)elämän vuorovaikutustaitoja, viemme taidot erilaisiin (työ)elämän tilanteisiin kuten esiintymiseen ja neuvottelutilanteisiin sekä tiimien ja ryhmien toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen.

Oma reflektointi ja erilaiset arjen havainnot ovat olennainen osa koulutusta. Työskentelemme oppimispäiväkirjan, oman viestijäkuvan tarkastelun ja tapaamisten välillä tehtävien havaintotehtävien avulla. 

1. päivä: (Työ)elämän vuorovaikutustaidot

Orientaatio koulutukseen ja tutustuminen ryhmään

Viestijäkuva ja oma viestintähistoria

Epävarmuus ja jännittäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

Erilaiset viestintätyylit ja niiden vaikutus vuorovaikutukseen

2. päivä: (Työ)elämän vuorovaikutustaidot

Kuuntelemisen taito ja kuulluksi tulemisen merkitys

Kysymykset vuorovaikutustaitona

Sanaton viestintä ja statusilmaisu

Asioiden sanoittamisen ja avoimuuden merkitys vuorovaikutuksessa

Kohdentaminen, havainnollistaminen ja perusteleminen vuorovaikutustaitoina

3. päivä: (Työ)elämän vuorovaikutustilanteet: Esiintyminen, kouluttaminen ja neuvottelutilanteet

Oppimisen tavat esiintyjän ja kouluttajan tukena

Esitysten ja koulutusten suunnittelu ja rakentaminen

Esiintyjän ilmaisutaito ja ilmaisuvoima

Yleisön ja osallistujien aktivointi ja osallistaminen

Esiintyminen etänä

Neuvottelutilanteiden hallinta

4. päivä: (Työ)yhteisöt, tiimit ja ryhmät

Ryhmien toiminta ja ryhmäilmiöt

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

Palautteenannosta palautekeskusteluun

Hyvinvoinnin ja palautumisen tukeminen

Koulutuksen päättäminen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan mistä vuorovaikutus rakentuu ja miten vuorovaikutustaidot vaikuttavat erilaisissa (työ)elämän tilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on tarjota oivalluksia siitä miten omia vuorovaikutustaitoja voi kehittää ja kuinka ne toimivat vaikuttamisen keinoina eri tilanteissa.

Koulutuksen käytyäsi 

  • osaat jäsentää omaa viestijäkuvaasi ja sen vaikutuksia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaat hahmottaa minkälaisista taidoista vuorovaikutus rakentuu
  • osaat havainnoida vuorovaikutustaitojen vaikutuksia erilaisissa (työ)elämän tilanteissa
  • osaat hyödyntää entistä paremmin vuorovaikutustaitojasi erilaisissa (työ)elämän tilanteissa.

Osallistumismaksu

350 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai tilataan ilmoittautumislomakkeella lasku työnantajalle / yritykselle.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii koulutus- ja ohjausalan yrittäjä Jutta Laino-Tabell (Ohjaamo ja Osaava koulutukset). Jutan tausta on puheviestinnässä ja hän on toiminut viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana 2000-luvun alusta lähtien sekä koulutusalan yrittäjänä 16 vuotta. Työnohjaajana hän työskennellyt 10 vuotta ja hänellä on vahva kokemus erilaisista (työ)elämän tiimeistä ja ryhmistä yritysmaailmasta kuten myös järjestökentältä. 


Suoritusmerkintä

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta tieotjen siirtämiseen kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja:https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/ 

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  

Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, tapaamisten välillä tehtävät arjen havainnointitehtävät, oppimispäiväkirja ja oppimisen reflektointi

Lähtökohtaisesti edellytetään läsnäoloa etäyhteydellä. 

Poissaolojen korvaaminen sovitaan erikseen kouluttajien kanssa.

Opettaja

Jutta Laino-Tabell

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.10.2023 - 24.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

5.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

29.9.2023

Kurssimaksu

350€

Ilmoittaudu