Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa II

Hoitamattoman trauman seuraukset vaikuttavat kielteisesti lasten ja nuorten elämään myös seuraavassa sukupolvessa. Sillä on laaja-alaiset vaikutukset mm. kognitiivisiin kykyihin ja koulusuoriutumiseen. Traumatisoituminen saattaa altistaa esimerkiksi psyykkiselle oireilulle, jatkuvalle kiusaamiselle, kouluakäymättömyydelle ja syrjäytymiselle. Traumatisoituminen kaventaa uskallusta ja laajemmin elämisen laatua. Tunnistamisen taidot ja interventiot voivat vähentää kielteisiä seurauksia.

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa -koulutuskokonaisuus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille tietoa ja työvälineitä lasten moninaisten taustojen ymmärtämiseen ja taustasta johtuvien erilaisten haasteiden, myös traumaattisten kokemusten kohtaamiseen. Ammattilaisten osaamisen vahvistamisella pyritään lisäämään traumataustaisten lasten ja nuorten tukea kaikissa heidän toimintaympäristöissään. Tavoitteena on yhtäältä syventää osallistujien taitoja näiden lasten ja nuorten vaikuttavaan ja toivoa luovaan kohtaamiseen, toisaalta vahvistaa ammattilaisten rohkeutta elää näiden haavoitettujen lasten rinnalla.

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan tutkimusperusteiseen käytännönläheiseen koulutukseen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kesäyliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Pääkouluttajina toimivat professori Elina Kontu, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Mia Tapiola ja kouluttaja Anna-Mari Laulumaa.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle. Tavoitteena on antaa valmiuksia lasten ja nuorten moninaisten taustojen ymmärtämiseen ja taustasta johtuvien erilaisten haasteiden, myös traumaattisten kokemusten kohtaamiseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan viitenä koulutusmoduulina, joista jokaiseen sisältyy etänä toteutettava luentoalustus Zoom-alustalla sekä luentoa syventävä pienryhmätyöskentely. Pienryhmätyöskentelyn toteutustapa on lähitoteutus Tampereella

Ilmoittautuminen

Koulutuskokonaisuuteen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen opintoihin avataan maanantaina 14.8.2023. klo 9:00.


HUOM! Tässä ilmoittaudut Tampereella lähiopetuksena toteutettavaan kokonaisuuteen, joka koostuu viidestä moduulista. Voit myös seurata verkossa pelkät asiantuntijaluento-osuudet (klo 10.00-12.30). Silloin sinun tulee ilmoittautua jokaiseen haluamaasi luentoon erikseen.
 

Aikataulu ja koulutusmoduulit 

1. Moduuli: Ihana lapsi / pe 13.10.2023 klo 10.00-16.00
- Aivojen kehitys ja herkkyyskaudet
- Varhainen kiintymyssuhde
- Traumatisoituminen kiintymyssuhteessa

Luennoitsijana Mia Tapiola. Iltapäivän ryhmätyöskentelyn vetävät kouluttaja, ohjaaja Anna-Mari Laulumaa sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavat opettajat Tina Perttula ja Mari Luosa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ (LINKKI AVAUTUU 14.8.2023 KLO 9:00)


2. Moduuli: Oppiva lapsi / ke 22.11.2023 klo 10.00-16.00
- Neuropsykiatriset häiriötilat
- Nepsy-haasteet
- Traumataustan jättämät aukot oppimisessa ja kehityksessä

Luennoitsijana Elina Kontu. Iltapäivän ryhmätyöskentelyn vetävät kouluttaja, ohjaaja Anna-Mari Laulumaa sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavat opettajat Tina Perttula ja Mari Luosa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ (LINKKI AVAUTUU 14.8.2023 KLO 9:00)


3. Moduuli: Kohtaamisen voima / to 25.1.2024 klo 10.00-16.00
Vuorovaikutus ja kohtaaminen tukitoimina
- Miten voit aistia jotain, jota ei sanota?
- Koulukiusaaminen ilmiönä
- Maahanmuuttajataustaiset lapset ja heidän kokemuksensa
- Aikuisen kokemusmaailman rajallisuus
- Aikuisen omat tunnekokemukset vuorovaikutustilanteissa
- Aikuisille ymmärrystä siitä, mikä toiminta on seurausta jo tapahtuneesta
- Kotona tapahtuneet asiat / koulussa tapahtuneet asiat

Kieli
- Miten lapsi voi ilmaista kokemuksiaan, jos kieltä ei ole?
- Saako aikuinen kiinni lapsen viesteistä, joita lapsi lähettää niillä keinoilla, joita hänellä on?

Luennoitsijana Elina Kontu. Iltapäivän ryhmätyöskentelyn vetävät kouluttaja, ohjaaja Anna-Mari Laulumaa sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavat opettajat Tina Perttula ja Mari Luosa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ (LINKKI AVAUTUU 14.8.2023 KLO 9:00)


4. Moduuli: Psyykkinen häiriö vai trauma? / pe 15.3.2024 klo 10.00-16.00
- Onko psyykkisessä oireilussa kyse traumatisoitumisesta vai jostain muusta?
- Liittyvätkö psyykkinen oireilu ja traumatisoituminen yhteen vai ovatko ne erillisiä kokonaisuuksia?
- Miten näitä voi erottaa toisistaan - vai voiko?

Luennoitsijana Mia Tapiola. Iltapäivän ryhmätyöskentelyn vetävät kouluttaja, ohjaaja Anna-Mari Laulumaa sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavat opettajat Tina Perttula ja Mari Luosa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ (LINKKI AVAUTUU 14.8.2023 KLO 9:00)


5. Moduuli: Jokainen trauma on yksilöllinen tarina / pe 26.4.2024 klo 10.00-16.00
- Perheväkivalta
- Päihteet
- Mielenterveysongelmainen huoltaja
- Hyväksikäytetyt lapset
- Sijoitetut lapset

Luennoitsijana Elina Kontu. Iltapäivän ryhmätyöskentelyn vetävät kouluttaja, ohjaaja Anna-Mari Laulumaa sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavat opettajat Tina Perttula ja Mari Luosa..

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ (LINKKI AVAUTUU 14.8.2023 KLO 9:00)

Kouluttajat

Elina Kontu
psykologian professori (alana kehitysvammapsykologia ja autismikirjo), musiikki- ja psykoterapeutti, varhaiserityiskasvatuksen dosentti, Tampereen yliopisto

Mia Tapiola
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapeutti

Anna-Mari Laulumaa
kouluttaja, psykodraamaohjaaja, työnohjaaja

Lisäksi ryhmätyöskentelyosuuksista vastaavat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavat opettajat Tina Perttula KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaajaja sekä Mari Luosa, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja.

 

Hinta

Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Osallistuja vastaa mahdollisista matka- ja majoituskuluista.

 

Lisätiedot

projektipäällikkö Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 443 3878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi


Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.10.2023 - 26.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

14.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.10.2023

Kurssimaksu

0€