Avoin yliopisto-opetusTalousoikeus

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op - ayTOIK1023 - syksy 2023

Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla  ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

syksy 2023

Luennot etänä Zoomin kautta ma-ke 9-11.10. klo 17-20.30. Luennot myös tallennetaan, joten ovat myöhemminkin katsottavissa Moodlessa.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodessa.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Kurssi korvaa ennen lukuvuotta 2021-2022 erillisinä suoritetut TOIK1016- (Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet 3 op) ja TOIK017- (Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op) kurssit.

Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden  käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja  argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä  muilta oikeudenaloilta. Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja  liittymät liiketoiminnan eri alueisiin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritetuaan opiskelija tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa.
Opiskelija  osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa  tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin  oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset  seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia  liiketoiminnassa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa talousoikeudellisten  valmiuksien hankkimiseen ja niiden hyödyntämiseen itsenäisesti.

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa.

Oppimateriaali

1. Pekka Vainio, Mika Kärkkäinen (toim.) Kirjoituksia talousoikeudesta 2014
2.  Hoppu, Esko & Kari Hoppu & Katja Hoppu (2020). Kauppa- ja  varallisuusoikeuden pääpiirteet. 17. painos.Helsinki Talentum Pro.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen   oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta   avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.10.2023 - 12.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

25.9.2023

Kurssimaksu

105€