Avoin yliopisto-opetusAasia-opinnot

Johdatus Japanin nyky-yhteiskuntaan, arkielämään ja tapakulttuuriin

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkokurssi 16.1.–9.4.2024

Opetus / tallenne tiistaisin klo 17-18.30 (2h) 16.1.–9.4.2024, ei opetusta hiihtolomaviikolla.

Opetus Zoomissa ja/tai etukäteen tehtyinä ennakkotallenteina.

Zoom-linkki ja tallenteet löytyvät verkko-oppimisympäristö Moodlesta.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Kohderyhmää ovat kulttuurin harrastajat, alalla työskentelevät tai sinne pyrkivät, kulttuurin tutkimuksen opiskelijat sekä muut kurssin aiheesta kiinnostuneet.

Kurssi soveltuu osaksi kulttuurien tutkimuksen opintoja: Aasian tutkimus

Kurssin voi suorittaa myös yksittäisenä, oman kiinnostuksensa pohjalta.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota nyky-Japanista kattavat ja monipuoliset perustiedot, joiden pohjalta ymmärtää yhteiskunnan toimintaa ja joita voi jatkossa syventää.

Sisältö

Tällä verkkokurssilla tutustutaan Japanin monipuoliseen nyky-yhteiskuntaan ja sen erilaisiin ilmiöihin: esimerkiksi koulu- ja työskentelyjärjestelmiin, uskontoihin, politiikkaan ja mediaan. Kurssilla perehdytään siis Japanin nyky-yhteiskunnan rakenteisiin, käytäntöihin ja diskursseihin, mutta samalla tutustutaan myös ruohonjuuritason näkökulmasta arkielämään ja tapakulttuuriin sekä näiden laajempiin historiallisiin ja yhteiskunnallisiin kytköksiin. 

Suoritustapa

ZOOM-luennot (kontaktiluennot verkossa) / tallenteet +  harjoitustehtävät oheismateriaaleineen.

Opetus Zoomissa ja/tai etukäteen tehtyinä ennakkotallenteina. 

Jokaiseen viikkoon liittyvään teemakysymykseen vastaaminen sekä pienimuotoinen oppimispäiväkirja.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5.

Lue lisää: Arviointi ja opintosuoritukset

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Lue myös: Helsingin yliopiston kirjaston palvelut

Moodle

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä. Opintokirje lähetetään ilmoittautuneille viimeistään noin 1 viikko ennen 1. luentokertaa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Kurssimaksu maksetaan verkkomaksuna kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Korvaavuus

Tämä toteutus käy seuraavien opintojaksojen suorittamiseen:

KUKA-AA213 Politiikka ja yhteiskunta Aasiassa (5 op)

KUKA-AA216 Media ja populaarikulttuuri Aasiassa (5 op)

KUKA-AA215 Uskonto ja ideologia Aasiassa (5 op)

KUKA-AA212 Historia ja muistamisen käytännöt Aasiassa (5 op)

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FT Lasse Lehtonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

16.1.2024 - 9.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

30.5.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.1.2024

Kurssimaksu

180€

Ilmoittaudu