Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson suorittaminen on edellytyksenä Turun yliopiston avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittamiselle. 

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella tiistaisin 5.9., 12.9. ja 19.9.2023 klo 17.15–19.45

Tampereen yliopisto (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Opintojakson voi suorittaa Moodle-oppimisympäristössä itsenäisesti omaan tahtiin palautuspäivät huomioiden. Lähiopetukseen osallistuminen ei ole pakollista. 

Osaamistavoitteet

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on
- yleiskuva siitä, millaisia teemoja oikeustieteessä tieteenalana käsitellään
- lähtövalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja oikeudelliseen ajatteluun
- käsitys oikeuden merkityksestä yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisena normijärjestelmänä
- perustietoja oikeudellisista käsitteistä, oikeudenalajaotteluista sekä erilaisen sääntelyn, etenkin lainsäädännön, syntymekanismeista
- perustietoja tuomioistuinten toiminnasta ja eri tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista

Lisäksi opiskelija hallitsee
- perusteita oikeudellisesta tiedonhausta sekä oikeuslähteiden käytöstä.

Opintojakson sisältö

  • Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin
  • Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa
  • Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet
  • Oikeudellinen sääntely
  • Lainsäädäntö ja sen synty
  • Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia
  • Tuomioistuinten toiminta
  • Oikeudellisen tiedonhaun perusteet
  • Opiskelutaidot

Oppimateriaali

Opintojakson Moodle-alueella osoitettava verkkomateriaali.

Suoritustapa

Lähiopetus 9 oppituntia (à 45 min.). Lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Itsenäisesti suoritettavat verkkotehtävät. Opiskelija  liittyy opintojakson Moodle-ryhmään ja suorittaa siellä annetut tehtävät ohjeiden mukaan. Tehtävät perustuvat Moodlessa osoitettavaan verkkomateriaaliin. Tehtävät arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen on opintojakson suorittamisen edellytys. Opintojakso on mahdollista suorittaa omassa aikataulussa opintojakson arviointipäivät huomioiden. Opettaja antaa arvioinnin kahden viikon kuluessa siitä arviointipäivästä, johon mennessä koko kurssin suoritukset on palautettu. 

Päästäksesi kirjautumaan Moodleen ja saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee ilmoittautua Turun yliopiston ilmoittautumispalvelussa opintojaksolle. Saat Tampereen kesäyliopistosta ohjeet ilmoittautumista varten. Ilmoittauduttuasi saat Turun yliopiston utu-käyttäjätunnuksen, jonka aktivointiin tarvitset verkkopankkitunnukset.

Arviointipäivät

Opintojakson suoritukset otetaan arvioitavaksi seuraavina päivinä: 24.9., 8.10., 22.10., 5.11, 26.11. ja 31.12.2023.

Opiskelija voi käyttää enintään kolme yrityskertaa (palautusmahdollisuutta).

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty hylätty. 

Kohderyhmä

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille avoimen yliopiston opiskelijoille, oikeustieteen sivuaineopiskelijoille sekä JOO- ja erillisopiskelijoille. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tarjottavien oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittamiselle.

Opintojakson voi suorittaa myös toisella asteella esimerkiksi lukiossa opiskeleva oikeustieteen opintoihin ja oikeudellisen ajattelun lähtökohtiin tutustuakseen. Opintojakso ei ole tarkoitettu oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille, eikä sitä voi sisällyttää tiedekunnan tutkintoihin. Edeltäviä oikeudellisia opintoja ei vaadita.

Vastaavuus

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) on Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymä orientoiva opintojakso. 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 85 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 55 €. Turun yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 85 euroa (Tampereen kesäyliopiston osuus 55 euroa ja Turun yliopiston yliopistomaksu 30 euroa).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi
Sanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

5.9.2023 - 31.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

30.9.2023

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu