Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Eurooppaoikeus (6 op)

Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Aloitusluento verkon välityksellä maanantaina 25.9.2023 klo 17.00-18.30 

Lähiopetus Tampereella:
perjantaina 29.9.2023 klo 17–20
lauantaina 30.9.2023 klo 10–15.30
lauantaina 7.10.2023 klo 10–15.30
sunnuntaina 8.10.2023 klo 10–15.30

Tarkat päättymisajat riippuvat päivän aikana pidetyistä tauoista.

Lähiopetus järjestetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa, os. Yliopistonkatu 60 A, 7. krs.

Opetuskieli: suomi

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) syksy 2023

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos  olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston  opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta.  Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede.

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Eurooppaoikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin (EU) ja sen oikeuden kehityksestä, rakenteesta, instituutioista, oikeuslähteistä ja niiden ominaispiirteistä, sekä EU-oikeuden ja jäsenvaltioiden oikeuden suhteesta.
Opiskelija hahmottaa perus- ja ihmisoikeuksien asemaan EU:ssa liittyvät kysymykset ja ongelmat, EU-tuomioistuimen keskeiset tehtävät, sekä sisämarkkinaoikeuden pääelementit ja muutostendenssit.
Opiskelijalla on myös perusvalmiudet EU-oikeuden soveltamiseen sekä sen kriittiseen analyysiin ja arviointiin.
Lisäksi opiskelijoiden kirjallinen oikeudellinen argumentaatiotaito sekä kyky käsitellä ja ilmaista oikeudellista tietoa englannin kielellä kehittyy.
Opiskelija on harjoitellut oikeustapausanalyysin kirjoittamista.

Sisältö

 • Euroopan integraation historia
  EU:n toimielimet ja lainsäädäntö
  Välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu
  Perusoikeudet
  Ennakkoratkaisupyynnöt
  Suorat kanteet
  Tavaroiden vapaa liikkuvuus
  Henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus

Suoritustapa

Luento-opetus 24 oppituntia (à 45 min.). Kirjallinen tentti.

Vapaaehtoiset harjoitustehtävät: Luentojen yhteydessä järjestetään myös vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, jotka voivat tuottaa lisäpisteitä tenttiin. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Kuulustelut

to 19.10.2023 klo 18.00–21.00
to 16.11.2023 klo 18.00–21.00
to 25.1.2024 klo 18.00–21.00

Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. 

Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus: soveltuvat osat seuraavien teoksien uusimmista painoksista, niin kuin ne on täsmennetty Moodlessa:

Barnard, Catherine - Peers, Steve (eds.), European Union Law, UUSIN PAINOS, Oxford University Press 2023, luvut 1-6, 9-10, 12-13, 16, ja 19.
Weatherill, Stephen, Cases and Materials on EU Law, UUSIN PAINOS, Oxford University Press 2016, sivut 3-45, 54-79, 84-85, 96-104, 115-206, 283-382, 417-446, 559-581, ja 590-621.

Vastaavuus

Eurooppaoikeus-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 290 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 270 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 290 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi
Sanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

OTT Olli Wikberg

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.9.2023 - 25.1.2024

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

21.9.2023

Kurssimaksu

290€