KieletItalia

Italian kertausta verkossa, Italiano per passione, kurssi 1 (taso B1) (3 op)

Laajuus (op)

3.0

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

12.9.–19.12.2023

Kurssi alkaa alkutapaamisella, joka järjestetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla tiistaina 12.9. klo 19.00–20.30. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Alkutapaamisessa tutustutaan kurssilla käytettäviin verkkosivuihin ja -sovelluksiin. Kurssille voi osallistua, vaikka ei pystyisi osallistumaan alkukokoontumiseen. Alkutapaamisessa ei opiskella italiaa. Opettaja lähettää sinulle tarvittavat tiedot ja linkit ennen alkutapaamista.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on saada opittu sanasto ja rakenteet aktiiviseen käyttöön sekä kehittää kuullun- ja luetunymmärtämistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvailla taideteoksia
- ilmaista mielipiteensä ja tunteensa taideteoksista
- kuvailla ulkonäköä
- tehdä tiedusteluja taidemuseossa
- kertoa menneistä tapahtumista ja kuvailla niitä
- lukea historiaa käsitteleviä yleiskielisiä tekstejä
- hankkia tietoja perinnejuhlista ja -tapahtumista
- kertoa pääkohdat elokuvasta tai televisio-ohjelmasta
- ilmaista mielipiteensä tai tunteensa elokuvasta tai televisio-ohjelmasta
- kirjoittaa lyhyen esittelyn taiteilijasta, elokuvaohjaajasta tai näyttelijästä
- ilmaista olettamuksia menneistä tapahtumista
- käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja jonkin verran yleisiä fraaseja ja idiomeja
- käyttää useita erilaisia rakenteita
- lukea monenlaisia, tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä
- selvittää pääkohdat tuttua aihetta käsittelevästä uutistekstistä
- selvittää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee säännöllisesti toistuvia teemoja

Sisältö

Italian kertausta verkossa -kurssi sopii itsenäiseen opiskeluun kertauskurssiksi tai suoritettavaksi yhtä aikaa italian jatkokurssin 3 kanssa. 

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan lisää jatkokurssin 3 asioita. Aiheet etenevät Italiano per passione -oppikirjan (kappaleet 1–3) järjestyksessä. 

Aihepiireinä on mm. taide, Italian historia, perinnetapahtumat ja -juhlat sekä italialainen elokuva.

Kieliopista käsitellään mm. relatiivipronomineja, passiivi, passato remoto, perfekti ja imperfektin käyttö, konjunktiivin preesens ja perfekti sekä konjunktiivin käyttöä.

Suoritustapa

Kurssi muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta ja verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.

Opiskelijan työmäärä:
- verkkokurssi verkko-oppimisympäristössä: kotitehtävät eli itsenäistä työskentelyä verkossa noin 80 tuntia (n. 5,7 tuntia/viikko)
- alkutapaaminen 2 oppituntia

  • Kurssi on ajastettu, opiskelijan pitää suorittaa annetun aikataulun mukaan 80 % pakollisista tehtävistä hyväksytysti. 
  • Joka viikko opiskelija saa palautetta opettajalta osasta tehtävistä, osa tehdään ja tarkistetaan itsenäisesti.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali. Lisäksi kurssin suorittamiseksi on tarpeen olla oppikirja Ciro Imperato, Katri Kuusela & Sari Meurman: Italiano per passione, johon kurssilla tehtävät harjoitukset ja aktiviteetit perustuvat.

Katso myös

Voit käydä kertauskurssia yhtä aikaa italian jatkokurssi 3:n kanssa.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.9.2023 - 19.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

14.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

130€