KieletItalia

Italian alkeiskurssi 1 (3 op)

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 12.9.–19.12.2023 tiistaisin klo 17.00–19.50 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 17.10.)

Opetuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet italian kieltä.

Opettaja

FM Jenni Kaario

Osaamistavoitteet

  • Italian alkeiskurssi 1:n suoritettuaan opiskelija:
    - on tutustunut italian kielen perusteisiin
    - osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
    - selviää arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
    - ymmärtää helpohkoa puhetta

Sisältö

Italian alkeiskurssi 1:n aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.
Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään tekstin ymmärtämis-, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.
Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Ohjattua opiskelua verkossa 48 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. 

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee kurssin alkaessa ilmoittautua Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi. Ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin suoritettuasi voit tulostaa opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan kurssilla.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela, Meurman & Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro). Kappaleet 0-8.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus 

Opintojakso on Helsingin yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen opintojakso KK-ITA001.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Se maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu sisältää Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston maksun (30 €), joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen  lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Alkeiskurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua italian alkeiskurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Jenni Kaario

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.9.2023 - 19.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

14.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

13.9.2023

Kurssimaksu

155€