Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmäkoulutus

Aika ja paikka

25.1. ja 22.2.2024 Tampereen kesäyliopiston koulutustilat Valo ja Loisto, os. Yliopistonkatu 60 A, 7. kerros.


Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, psykoterapeuteille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyötä tekeville. Soveltuu myös työnohjaajille, coacheille ja kaikille niille, jotka työskentelevät psyykkisen valmennuksen kentällä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

- tuntee HOT-menetelmien taustalla olevan tietoperustan
- osaa soveltaa asiakastyössään uusimpia näyttöön pohjaavia Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä (”lyhyen hoidon työkalupakki”)

Sisältö

Koulutuksessa opiskeltavia menetelmiä:


- Käyttäytymisanalyysi asiakkaan ongelmakäyttäytymisestä ja ongelmaa ylläpitävistä tekijöistä
- Interventioita, joilla muutetaan suhdetta ajatuksiin ja tunteisiin (hyväksymismenetelmät)
- Käyttäytymisen aktivointia arvojen mukaisen elämän suuntaan (omistautumismenetelmät)


1. koulutuspäivä
Johdatus aiheeseen: HOT:in taustateoriat
Psykologinen joustavuus ja sen kehittäminen
Nelikenttämalli ja sen soveltaminen
Arvotyöskentelyn periaatteet ja käytännöt
Omistautuminen: SMART GOAL – periaatteet
Välitehtävät

2. Koulutuspäivä
Välitehtävät ja kertaus
Psykologiset esteet aktivoitumiselle
Irti ajatusten ylivallasta
Tunteiden hyväksyntä ja sen harjoittelu
Yhteenvetoa psykologisen joustavuuden mallista
Omien taitojen kehittämisen portaat

Kouluttaja

Arto Pietikäinen, KM, työterveyspsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (KKT), Työsuuntaus on kognitiivinen käyttäytymisterapia ja hän on erikoistunut käyttämään työssään etenkin hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Hän on kirjoittanut seitsemän kirjaa Hyväksymis- ja omistautumisterapian soveltamisesta.

Pietikäinen työskentelee KKT - Keskus Arvossa Tampereella, jossa pitää vastaanottoa kaksi päivää viikossa, sen lisäksi kouluttaa ammattilaisia käyttämään HOT - menetelmiä, ja on mukana kouluttajana Tampereen yliopiston kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksissa.

”Työskentelyotteeni on aktiivinen, asiakkaan omiin tavoitteisiin keskittyvää ja pidän tärkeänä, että työskentelyn vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Tärkeimpiä arvoja työssäni ovat myös läsnäolo, kannustavan ilmapiirin luominen ja asiantuntevuus. Missioni on auttaa ihmisiä oppimaan vaikuttavia hyvinvointitaitoja”, kertoo Arto Pietikäinen.

Kirjallisuus

Suositeltava ohjeiskirja: Kohti arvoistasi (2014)
Kurssilaiset saavat räätälöidyn työkirjan, jossa on noin 20 harjoitusta.

Koulutuksen hinta sisältää opetuksen sekä työkirjan.

Perumisehdot: Tutustu perusmisehtoihin ennen koulutukseen ilmoittautumista.

Opettaja

Arto Pietikäinen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssi on täynnä

Kurssin ajankohta

25.1.2024 - 22.2.2024

Ilmoittautuminen alkaa

13.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

19.12.2023

Kurssimaksu

320€

Ilmoittaudu