KieletEspanja

Espanjan kielen jatkokurssi 3 (4 op)

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 12.9.–12.12.2023 tiistaisin klo 16.30–19.45 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 17.10.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo

Kohderyhmä

Espanjan kielen jatkokurssi 3 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 16-20 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit 1 ja 2 sekä jatkokurssit 1 ja 2 tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 208–240 tuntia edeltäviä opintoja, esim. espanjan kieli lukiossa B2- tai B3-kielenä). Kielitaito tasolla A2.

Hallitset espanjan peruskieliopin. Ymmärrät yleiskielisiä tekstejä ja osaat keskustella niistä. Osaat kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista kuten matkustamisesta. Osaat kuvailla sekä menneitä että tulevia tapahtumia ja perustella mielipiteesi. Tunnet espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria. Pystyt käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti esimerkiksi töissä tai vapaa-ajalla.

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Espanjan kielen jatkokurssin 3 suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää erilaisia kirjallisia tekstejä kuten sanomalehtitekstit ja artikkelit ja löytää niistä keskeisen sisällön
- osaa keskustella häntä kiinnostavista aiheista sekä esittää kysymyksiä ja kommentteja
- osaa kertoa osaamisesta ja ilmaista toiveita
- osaa kertoa työurasta ja keskustella työnhausta
- osaa kommunikoida kulttuurierot huomioiden

Sisältö

Teemme monipuolisesti harjoituksia ja työskentelemme pareittain ja pienryhmissä. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista ilmaisua ja tehdään paljon puhe- ja keskusteluharjoituksia. Harjoittelemme sanastoa ja rakenteita ja tutustumme subjunktiivin käyttöön.

Kurssin teemoja ovat muun muassa espanja maailmankielenä, kotityöt, opiskelu, perinteet ja uskonto sekä työura.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) ja lisäksi itsenäistä työskentelyä (mm. kotitehtäviä). 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen ja sovittujen harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti. Kurssilla on jatkuva arviointi.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla hyväksytty–hylätty.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Jompero, Lazaro Ramos, Pakarinen: Ventana 4, ISBN: 978-952-63-4920-6, kappaleet 1–4
sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua Espanjan kielen jatkokurssilla 4. Kurssi alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.9.2023 - 12.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

16.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

140€