KieletVenäjä

Venäjän kielen alkeiskurssi 2 (5 op)

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 13.9.–20.12.2023 keskiviikkoisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta itsenäisyyspäivänä 6.12.) sekä lisäksi yksi opetuskerta, josta sovitaan erikseen kurssilla

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Voit osallistua kurssille mistä tahansa, vaikka Suomen ulkopuolelta.

Kohderyhmä

Venäjän kielen alkeiskurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssin 1 (4–5 op) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A1.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • - pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti, kun keskustelu on suhteellisen hidastempoista
 • - ymmärtää keskeiset asiat puheesta
 • - osaa keskustella arkisista tapahtumista
 • - osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan
 • - osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä halliten peruskieliopin keskeiset rakenteet
 • - ymmärtää arkipäivän kielellä kirjoitettuja tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä
 • - osaa käyttää työelämän perussanastoa taitotasonsa mukaan

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • - venäjän kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
 • - ääntämis- ja intonaatioharjoituksia
 • - kirjoitus- ja sanastoharjoituksia
 • - puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä
 • - venäjän kielen uudissanastoa
 • - venäjänkielisiä www-sivuja (uutiset; venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta; myös linkkejä aikakaus- ja sanomalehtiin sekä sanakirjoihin)
 • - tutustumista venäläiseen kulttuuriin

Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä. Oppikirja tuo hyvin esille sekä Venäjän moniulotteisen kulttuurin että venäläisen ajattelutavan.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja se vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista   kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9), kappaleet 1018

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 20.12.2023
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi 2 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä 2.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.9.2023 - 20.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

12.9.2023

Kurssimaksu

145€