KieletSaksa

Saksan kielen alkeiskurssi 1 (3 op)

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 18.9.–18.12.2023 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 16.10.) 

Huom! Aikataulu muuttunut ennakkoon ilmoitetusta.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Alkeiskurssi 1 on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksaa tai ovat opiskelleet sitä korkeintaan 2 vuotta peruskoulussa.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksan kielen alkeiskurssi 1:n suoritettuaan opiskelija

 • - osaa saksan kielen ääntämisen perusteet
 • - tuntee kieliopin perusrakenteita
 • - hallitsee perustason sanastoa
 • - ymmärtää tuttuja arkipäivän ilmaisuja, tavallisimpia fraaseja ja yksinkertaisia lauseita
 • - pystyy käyttämään tuttuja arkipäivän ilmaisuja sekä yksinkertaisia lauseita, joiden avulla hän tulee toimeen konkreettisissa arkipäivän tilanteissa
 • - tuntee kohteliaisuusfraaseja ja osaa esitellä itsensä sekä jonkun toisen henkilön muille
 • - osaa kertoa itsestään, perheestään sekä lähiympäristöstään yksinkertaisin lausein
 • - osaa kertoa pääasioita opiskelusta ja työstä
 • - osaa ilmaista kellonaikoja
 • - osaa esittää kysymyksiä esim. asuinpaikasta tai omaisuudesta sekä pystyy myös vastaamaan tällaisiin kysymyksiin

Sisältö

- tervehtiminen, esittäytyminen, esitteleminen
- itsestä, perheestä ja lähiympäristöstä kertominen
- opiskelusta ja työstä kertominen (pääasioita)
- informaation hakeminen
- kohteliaisuusfraasit
- kieliopin perusrakenteita
- kellonaika
- maantuntemusta
- saksan kielen ääntämistä

Työskentelytavat

Kurssiin kuuluu

 • - ääntämisharjoituksia
 • - rakenneharjoituksia
 • - tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
 • - suullisia ja kirjallisia tehtäviä
 • - tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin


Kurssin opetuskielenä on pääosin suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5

Kurssille voi osallistua myös suorittamatta loppukoetta, jolloin siitä ei saa suoritusmerkintää eikä opintopisteitä.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille,Finnlectura, kappaleet 1-5

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 1 -kirjan äänitteen (https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/saksa/hallo/hallo-1/#hallo-1)

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia (sanasto, rakenteet, kulttuuritietous ja kulttuurien väliset erot).

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintojen ajankohdat ilmoitetaan kurssilla.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Saksan kielen alkeet 1 - N-KV598G (3 op).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen 

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa 1.

Voit jatkaa saksan kielen opiskelua alkeiskurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Henri Vataja, henri.vataja(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 355 8194
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Nina Pylvinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.9.2023 - 18.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

22.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

17.9.2023

Kurssimaksu

140€