KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi 3 (4 op)

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 12.9.–12.12.2023 tiistaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 17.10.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Alexandra Matschke

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi 3 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: jatkokurssi 2 tai vastaavat tiedot (esimerkiksi lukiokursseja).  Kielitaito  tasolla A2.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. 

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • • pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta
  • osallistuu enenevässä määrin viestintään turvautuen harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin
  • selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista ja osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin
  • ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä
  • ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä
  • pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa
  • osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia rakenneharjoituksia ja pienimuotoisia käännösharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Kurssille voi osallistua myös suorittamatta loppukoetta, jolloin siitä ei saa suoritusmerkintää eikä opintopisteitä. 

Oppimateriaali

Eva Kauppi & Anja Odell: Hallo! 2, Saksaa aikuisille, Finnlectura, kappaleet 9-12
Kertaamme kurssin alussa kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintojen ajankohdat ilmoitetaan kurssilla. 

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi 3:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi 4:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Henri Vataja, henri.vataja(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 355 8194
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.9.2023 - 12.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

21.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

140€