KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi 5 (4 op)

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 11.9.–11.12.2023 maanantaisin klo 17.15–20.30 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 16.10.)

Huom. Aikataulu muuttunut alkuperäisestä.


Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi 5 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: jatkokurssi 4 tai vastaavat tiedot (esimerkiksi lukion B1-oppimäärä). Kielitaito tasolla B1.1.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. 

Tavoitteet

Taitotaso B1.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

- osaa kertoa tavallisista, konkreettisista aiheista kuvaillen ja vertaillen
- käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja yleisiä fraaseja sekä tavallisia idiomeja
- pystyy olemaan aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä vuorovaikutustilanteessa käyttäen sopivaa ilmausta ja monenlaisia rakenteita
- hallitsee ääntämisen perussäännöt muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
- ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa sisältävää puhetta melko yleisistä aiheista
- ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat laajemmasta muodollisesta tai epämuodollisesta keskustelusta
- pystyy osallistumaan viestintään melko vaivattomasti myös joissakin vaativammissa viestintätilanteissa kuten viestittäessä ajankohtaisesta tapahtumasta
- ilmaisee itseään suhteellisen vaivattomasti ja pystyy korjaamaan väärinymmärryksiä melko luontevasti
- osaa käyttää erilaisiin tarkoituksiin kieltä, joka ei ole liian tuttavallista eikä liian muodollista
- osaa tuottaa tuttuun aiheeseen liittyviä suullisia esityksiä
- selviää myös jonkin verran päättelyä vaativista teksteistä
- pystyy kirjoittamaan henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä ja ilmaisemaan ajatuksiaan myös joistakin kuvitteellisista aiheista
- osaa ottaa vuorovaikutuksessaan huomioon tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia


Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. 

Fokuksessa on erityisesti puheen harjoittelu. Sanavarastoa laajennetaan arkisten ja myös ajankohtaisten aiheiden parissa sekä käytetään autenttista audiovisuaalista ajankohtaismateriaalia. Kurssilla otetaan huomioon saksankielisten alueiden monipuoliset elämäntavat ja kulttuuri.

Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia rakenneharjoituksia ja pienimuotoisia käännösharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja suullisen esitelmän pitäminen. Jatkuva arviointi. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Kurssille voi osallistua myös suorittamatta loppukoetta, jolloin siitä ei saa suoritusmerkintää eikä opintopisteitä. 

Oppimateriaali

Eva Kauppi & Anja Odell: Hallo! 3, Saksaa aikuisille, Finnlectura, kappaleet 4–6

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi 5:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi 6:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Henri Vataja, henri.vataja(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 355 8194
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.9.2023 - 11.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

21.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

14.9.2023

Kurssimaksu

140€