KieletSaksa

Saksan kielen syventävä kurssi 1 (4 op)

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 13.9.–20.12.2023 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 18.10.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Saksan kielen syventävä kurssi 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: jatkokurssi 6 tai vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla B2.1.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. 

Tavoitteet

Taitotaso B2.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

- hallitsee perussanaston hyvin
- käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja yleisiä fraaseja sekä tavallisia idiomeja
- selviää sekä työssä että vapaa-aikana myös vieraammissa puhetilanteissa
- pystyy olemaan aloitteellinen myös uutta aihetta käsittelevässä vuorovaikutustilanteessa käyttäen sopivaa ilmausta ja rakenteita
- esittää ajatuksia yhtenäisinä kokonaisuuksina ja perustelee näkökantoja
- hallitsee ääntämisen perussäännöt muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa
- ymmärtää laajempaa muodollista tai epämuodollista keskustelua sekä luentoja ja väittämiä ja niiden perusteluja, jos aihe on suhteellisen tuttu, mutta nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat vielä vaikeuksia
- ilmaisee itseään melko vaivattomasti ja pystyy korjaamaan väärinymmärryksiä
- osaa tuottaa tuttuun aiheeseen liittyviä suullisia esityksiä
- pystyy lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, mutta jotkut yksityiskohdat voivat jäädä epäselviksi
- pystyy kirjoittamaan henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä ja ilmaisemaan ajatuksiaan myös joistakin kuvitteellisista aiheista
- osaa kirjoittaa selkeästi tutuista aiheista ja esittää ajatuksia melko hyvin yhtenäisinä kokonaisuuksina
- osaa esittää näkökohtia jonkin asian puolesta tai sitä vastaan
- hallitsee peruskieliopin hyvin
- on tutustunut saksankielisten maiden laajaan kulttuuriseen kirjoon

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. 

Fokuksessa on erityisesti puheen harjoittelu. Sanavarastoa laajennetaan arkisten ja myös ajankohtaisten aiheiden parissa sekä käytetään autenttista audiovisuaalista ajankohtaismateriaalia. Kurssilla otetaan huomioon saksankielisten alueiden monipuoliset elämäntavat ja kulttuuri.

Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia rakenneharjoituksia ja pienimuotoisia käännösharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielenä on pääasiallisesti saksa. Rakenteellisia ja muita monimutkaisia asioita selitetään suomeksi. 

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja suullisen esitelmän pitäminen. Jatkuva arviointi. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Kurssille voi osallistua myös suorittamatta loppukoetta, jolloin siitä ei saa suoritusmerkintää eikä opintopisteitä. 

Oppimateriaali

Eva Kauppi & Anja Odell: Hallo! 3, Saksaa aikuisille, Finnlectura

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Katso myös

Saksan kielen syventävän kurssin 1 jälkeen voit jatkaa opiskelua syventävällä kurssilla 2, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Henri Vataja, henri.vataja(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 355 8194
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.9.2023 - 20.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

22.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

12.9.2023

Kurssimaksu

140€