KieletUkraina

Ukrainan kielen alkeiskurssi 1 (4 op)

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 15.9.-15.12.2023 perjantaisin klo 16.30-19.45 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 20.10.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Mariia Zhyhurt 

Kohderyhmä

Ukrainan kielen alkeiskurssi 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet ukrainan kieltä tai joilla on siitä vain vähäiset perustiedot. Opetus alkaa aakkosista (abetka).

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ukrainan kielen alkeiskurssi 1:n suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa kyrilliset kirjaimet ja osaa tuottaa suuren osan niistä ja ukrainan kielen äänteistä
- osaa kielen perusrakenteet
- ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka liittyy omaan arkipäivän elämään
- pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin
- osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita
- ymmärtää ja osaa tuottaa kieltä arkielämän yleisimmissä asiointitilanteissa

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- ukrainan kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia

Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan viestintää tavallisissa kielenkäyttötilanteissa. Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmä-, pari- ja itsenäistä työtä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää arkielämässään.

Huom! Kurssin opetuskielinä on ovat englanti ja ukraina.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja se vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 108 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Kurssille voi osallistua myös suorittamatta loppukoetta, jolloin siitä ei saa suoritusmerkintää eikä opintopisteitä.

Oppimateriaali

Yuri I. Shevchuk: Beginner's Ukrainian with Interactive Online Workbook, 3rd Integrated edition, kappaleet 1–5

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. 

Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia ja kirjoitetaan omiin vihkoihin.  

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Katso myös

Alkeiskurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Ukrainan kielen alkeiskurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Ukrainan historia -verkkoluentosarja 18.9.–4.12.2023
Ukrainan kaupungit ja alueet - verkkoluentosarja 13.9.–29.11.2023
Ilmoittaudu mukaan!  

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mariia Zhyhurt

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

15.9.2023 - 15.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

18.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

14.9.2023

Kurssimaksu

140€