KieletUkraina

Ukrainan kielen jatkokurssi 1 (4 op)

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 12.9.-12.12.2023 tiistaisin klo 17.00-20.15 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 17.10.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Mariia Zhyhurt 

Kohderyhmä

Ukrainan kielen jatkokurssi 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ukrainan kielen alkeiskurssit 1 ja 2 tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A1.2–A1.3 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Tavoitteet

Taitotaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ukrainan kielen jatkokurssi 1:n suoritettuaan opiskelija osaa

•    kuvailla lähiympäristöään (esim. kotiaan)
•    esittää kohteliaita pyyntöjä
•    lukea yksinkertaisia tekstejä ja kirjoittaa lyhyitä kirjeitä ukrainaksi
•    kuvailla yleisiä sairauksia
•    ymmärtää lauseita ja yleisiä ilmaisuja, jotka liittyvät heidän omaan elämäänsä

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- ukrainan kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia 


Kertaamme aikaisempien kurssien asioita sekä opimme lisää kielioppia ja sanastoa. Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan viestintää tavallisissa kielenkäyttötilanteissa. Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmä-, pari- ja itsenäistä työtä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää arkielämässään.

Kielioppi: substantiivin ja sen sijamuotojen kertaus, adjektiivien vertailu, verbin aikamuodot (mennyt, nykyinen ja tuleva), abverbit, kysymyssanat, resiprookki- ja refleksiivipronominit.

Huom! Kurssin opetuskielinä ovat ukraina ja englanti.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja se vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 108 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Kurssille voi osallistua myös suorittamatta loppukoetta, jolloin siitä ei saa suoritusmerkintää eikä opintopisteitä.

Oppimateriaali

Yuri I. Shevchuk: Beginner's Ukrainian with Interactive Online Workbook, 3rd Integrated edition, kappaleet 8–11 (kurssin alussa kerrataan kirjan alkuosan kappaleet)

Huom! Oppikirja muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. 

Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia ja kirjoitetaan omiin vihkoihin.  

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Katso myös

Jatkokurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Ukrainan kielen jatkokurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Ukrainan historia -verkkoluentosarja 18.9.–4.12.2023
Ukrainan kaupungit ja alueet - verkkoluentosarja 13.9.–29.11.2023
Ilmoittaudu mukaan!  

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mariia Zhyhurt

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.9.2023 - 12.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

18.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

140€