KieletKorea

Korean alkeiskurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 18.9.–30.11.2023 maanantaisin klo 18.15–19.45 ja torstaisin klo 16.15–17.45

Ei opetusta viikolla 42.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Edeltävät opinnot

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
  • - tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
  • - osaa esittäytyä
  • - osaa keskustella lähiympäristössä olevista esineistä
  • - osaa keskustella päivittäisistä tekemisistä
  • - osaa viikonpäivät ja vuorokaudenajat

Sisältö

Korean alkeiskurssi 1 sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille. Opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä kertominen sekä lähiympäristöstsä olevista esineistä keskusteleminen. Kurssilla opitaan n. 150 sanaa (mm. maat, ammatit, paikat, viikonpäivät, yleisiä tervehdyksiä ja verbit). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

Kim, Holopainen, Marjala, Räihä, Räisänen: Korea alku! Korean perusteet (Hawoo 2022)

ISBN: 9791167480439

Oppikirja ei sisälly osallistumismaksuun.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 40 tuntia opetusta ja vähintään 41 tuntia itsenäistä työskentelyä. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä ja harjoituksia, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kuulustelut

Ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145 €. Se maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu sisältää Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston maksun (30 €), joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. Kurssimaksu ei  ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja  rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen 

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Korean alkeiskurssin 1 suoritettuasi voit jatkaa opiskelua tammikuussa Korean alkeiskurssilla 2. Tarkemmat tiedot kevätlukukauden kielikursseista julkaistaan loppuvuodesta nettisivuillamme.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia (at) tampereenkesayliopisto.fi, puh. / Whatsapp 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maija Marjala

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.9.2023 - 30.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

27.7.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

145€