KieletKorea

Korean jatkokurssi 1

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 14.9. - 14.12.2023 torstaisin klo 18.00–20.20

Ei opetusta viikolla 42.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Edeltävät opinnot

Korean alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso A1.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - osaa kuvailla paikkoja, esineitä ja henkilöitä
  • - keskustella kokemuksista
  • - käyttää keskeisiä ostoksilla käymiseen liittyviä fraaseja ja ilmaisuja
  • - tilata kahvilassa ja ravintolassa

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. matkakokemukset, ostoksilla käyminen ja kahvilassa tilaaminen. Kurssilla opitaan noin 150 uutta sanaa (edeltävien kurssien n. 300 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 tuntia opetusta ja vähintään 42 tuntia itsenäistä työskentelyä. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista ja suorittaa sovitut tehtävät määräajassa.

Arviointi perustuu kurssin kotitehtäviin, jotka opettaja arvioi. Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Kurssilla käytetään myös itsearviointia.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145 €. Se maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu sisältää Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston maksun (30 €), joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen  kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen 

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa korean opiskelua tammikuussa Korean jatkokurssilla 2. Tarkemmat tiedot kevätlukukauden kursseista julkaistaan loppuvuodesta nettisivuillamme.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maija Marjala

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.9.2023 - 14.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

27.7.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2023

Kurssimaksu

145€