Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

Kuvaus

Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Koulutus sisältää luentoja ja toiminnallisia harjoituksia sekä etukäteis- ja välitehtäviä.

Koulutuspäivät ja sisältö

Verkkokoulutus. Koulutus järjestetään etänä Teamsilla.

 • Ti 13.2.2024 klo 9–15.30
  Ti 12.3.2024 klo 9–15.30
  Ti 9.4.2024 klo 9–15.30

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää, joista kolme päivää on lähiopetusta sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia. Kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen.

Perhearvioinnin osia ovat:

 • – toimintamalli, jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
 • – taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
 • – haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
 • – perhearviointilomakkeet

Koulutus järjestetään yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveysseura ry:n kanssa.

Tavoite

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa:

 • – kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
 • – kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
 • – kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Kohderyhmä

Perhearviointimenetelmä soveltuu hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden kanssa. Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja  lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja  nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 750 €. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai se voidaan laskuttaa kahdessa erässä.

Hinta sisältää koulutuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja

psykoterapeutti-VET Marjukka Laukkanen
MIELI ry:n vaativan erityistason perheterapeutti Marjukka Laukkanen on saanut Perhearviointikouluttajan koulutuksen.

Lisätiedot

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset: Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, 040 163 3302

Sisältöä koskevat kysymykset: Marjukka Laukkanen, marjukka.laukkanen(at)mieli.fi, 040 352 4838

Opettaja

Marjukka Laukkanen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.2.2024 - 9.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

7.8.2022

Ilmoittautuminen päättyy

30.1.2024

Kurssimaksu

750€

Ilmoittaudu