Kehitä ammatillista osaamistasiMarkkinointi ja viestintä

Vaikuttava ja kestävä ääni -etäkoulutus

Äänenkäytön etäkoulutus: 3 x 1,5 t etätunnit Zoomilla toteutettuna.


Etätapaamiset

To 1.2.2024 klo 17.30-19

To 8.2.2024 klo 17.30-19

To 15.2.2024 klo 17.30-19


Äänenhallinta on pinnalla oleva työelämätaito, joka usein sivuutetaan - kaikkihan osaa puhua! Suurin osa meistä käyttää omaa ääntä työvälineenä, mutta harva osaa huoltaa sitä säännöllisesti, jotta ääni jaksaa kestää päivästä ja vuodesta toiseen.

Toinen puoli äänellä työtä tehtäessä on äänellä vaikuttaminen. Tiedostamattomalla tasolla sekä vaikutamme että teemme tulkintoja äänensävyistä, mutta harvoin hyödynnämme tietoisesti vain äänellä vaikuttamista työssämme.

Ääni on tärkeä työväline, jota tarvitaan päivittäin - mutta miten lisätä ääneen vaikuttavuutta ja kestävyyttä?

Oma ääni on tärkeä työväline nykyään lähes jokaiselle, ja ääneltä vaaditaan sekä kestävyyttä että yhä enemmän vakuuttavuutta työssä menestymiseksi. Asiantuntijana osaamme asiasisällön, mutta kun tulee tilanne, jossa tuo sisältö tulisi esitellä muille, oma ääni ei vakuuta itseä eikä kuulijaa, tai ääni ei vaan jaksa kantaa, kuulua ja kestää työssä. Jos äänenkäytön haasteet eivät olisi häiritsemässä ja viemässä energiaa, pystyisi keskittymään itse sisältöön ja luottamaan oman viestin välittymiseen - sillä alitajuisesti kuulijan huomio kiinnittyy puhujan äänensävyihin, äänenlaatuun, mahdolliseen rykimiseen ja kaikki tämä voi viedä sekä puhujan vakuuttavuuden että huomion itse sanomalta.

Kohderyhmä

Vaikuttavan äänenkäytön taitoja voi hyödyntää kaikessa puhetyössä, jossa tarvitaan vaikuttavaa ja vakuuttavaa äänellistä ilmaisua.
Vaikuttavan äänenkäytön koulutuksesta hyötyy erityisesti niin työssään esillä oleva johtaja, esihenkilö, asiantuntija ja yrittäjä, jolle on tärkeää viestiä omalla äänellä vaikuttavasti ja autenttisesti
kuin myös esimerkiksi valmentaja, kouluttaja, opettaja, myyjä ja asiakaspalvelija, jolle oma ääni ja ilmaisu on tärkeä työväline, jolla tehdään mitattavissa olevia tuloksia.

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen käytyäsi 

- tunnet äänenkäytön perusteet

- ymmärrät mitä hyötyä äänenkäytön huomioimisesta on oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta

- ymmärrät äänen merkityksen vaikuttavassa viestinnässä

- osaat käyttää kestävän ja vaikuttavan äänen välineistöä

- osaat soveltaa oppimaasi oman äänen ominaisuuksien huomioimiseen ja toimimiseen eri ympäristöissä

- tunnistat henkilökohtaiset kehityskohteesi äänenkäytössä


Koulutuksessa siis opitaan tekniikat ja tavat, joilla ääni jaksaa sekä toimia kestävästi että välittää haluttua sanomaa.

Digitaalinen äänenkäytön kurssi 

Koostuu kolmesta osasta: hengitys, äänentuotto ja artikulaatio sisältäen

  • - lyhyet infovideot kunkin osan teemaan 
  • - 12 erilaista äänenkäytön ja -huollon harjoitusta
  • - opasvideot harjoituksista
  • - kirjalliset koosteet sekä infovideoista että harjoituksista
  • - 2 erilaista “tee mukana” -esimerkkiharjoitusta videokoosteena
  • - harjoituspäiväkirja omaan seurantaan

  • Saat käyttöösi äänenhallinnanharjoitteluun tukimateriaalin 6kk ajaksi kurssialustalla.

Jälkeenpäin voit tukimateriaalin avulla nopeasti palauttaa mieleen ääniharjoitukset ja tehdä niiden mukana.

Ohjelma

Tapaaminen 1: Johdatus vaikuttavaan äänenkäyttöön
• Äänenhallinnan periaatteet
• Vaikuttavan äänenkäytön palaset
• Harjoituksia äänenkäytön kehittämiseen
• Aikaa valmennukselliselle tuelle

Tapaaminen 2: Toimiva ääni - vaikuttava ääni
• Oman äänen ominaisuudet
• Äänenhallinta eri tilanteissa
• Harjoituksia äänenkäytön kehittämiseen
• Aikaa valmennukselliselle tuelle

Tapaaminen 3: Vaikuttavuutta varmuudesta
• Vaikuttavuuden resepti
• Äänenhallinnan juurruttaminen varmuudeksi
• Harjoituksia äänenkäytön kehittämiseen ja ohjeistus edelleen
• Aikaa valmennukselliselle tuelle

Kouluttaja


Kouluttajana toimii vocal & mental coach Jenni Ruuth, joka on työskennellyt lähes 15 vuoden ajan äänen ja esiintymisen parissa auttaen satoja äänensä ja ilmaisunsa kanssa kamppailevia löytämään vahvan ja vaikuttavan äänen. Akateemiselta koulutukseltaan hän on musiikin maisteri ja laulunopettaja, ja hän osallistuu jatkuvasti erilaisiin mielen, kehon ja äänen koulutuksiin. Jennin vahva pedagoginen tausta perusasteen koulutuksesta korkeakouluopetukseen asti - yhdistettynä kokemukseen mentaalivoiman hyödyntämisestä äänenhallinnassa on ainutlaatuista ja yksinkertaisesti vaikuttavaa. 


Osallistumismaksu

390 €.Mahdollisuus maksaa kerralla koko summa ilmoittautumisen yhteydessä tai voit tilata laskun työnantajalle tai yrityksellesi.

Opettaja

Jenni Ruuth

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.2.2024 - 15.2.2024

Ilmoittautuminen alkaa

31.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

31.1.2024

Kurssimaksu

390€

Ilmoittaudu