Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Kertaterapeuttinen työote -Single Session

Koulutuksessa perehdytään pragmatistiseen lyhytterapeuttiseen työotteeseen, joka voidaan toteuttaa periaatteella käynti kerrallaan (Single Session, Walk-in-Talk). Tämän työmenetelmän tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille nopea pääsy ennaltaehkäisevän psykososiaalisen tuen piiriin niin, että jokainen yksittäinen potilas- tai asiakastapaaminen on interventio. Yksittäiset tapaamiset voidaan järjestää ajanvarauksella tai walk in -periaatteella niin, että tarjottava palvelu vastaa juuri oikea-aikaisesti asiakkaan sen hetkisiin tarpeisiin. 

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 860 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Voit myös maksaa opintomaksun kahdessa erässä, laita tällöin pyyntö asiasta lisätiedot kohtaan. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat: 5.4., 8.5. ja 11.6.2024

klo 9-16. Koulutus järjestetään etänä Zoomilla.

Koulutuksen tavoitteen

Koulutuksen tavoitteena on saada vahva tiedollinen ja käytännöllinen perusta käynti kerrallaan toimintamallin taustalla olevista lyhytterapeuttisista perusteista niin, että yksittäisten tapaamisten prosessin ohjaaminen tulee sujuvaksi osaksi työarkea. 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdytään käynti kerrallaan -toimintamallin taustateoriaan ja tutkimuksiin sen näytöstä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään toimintamallin työmenetelmiin ja yksittäisen tapaamisen prosessin ohjaamiseen ja sen arviointiin.

  1. Lyhytterapeuttisen käynti kerrallaan työotteen perusteet ja teoreettinen tausta
  2. Käynti kerrallaan prosessin eri vaiheet käytännössä:
  3. Yhteistyösuhteen rakentaminen ja asiakkaan kuulluksi tulemisen varmistaminen, tavoitteen asettaminen, vahvistavan palautteen antaminen, motivaation ja toiveikkuuden herättäminen, toimijuuden vahvistaminen ja näkökulman ja toiminnan uudelleen suuntaaminen sekä yhteistyön arviointi ja palautteen hyödyntäminen ohjaustyössä.


KOULUTUKSEN TOTEUTUS:

Koulutuksessa harjoitellaan käynti kerrallaan työskentelyn ja sen prosessin ohjaamisen eri vaiheita ja niihin sisältyviä menetelmiä.  Koulutus sisältää teoreettisia ja tiedollisia osioita, harjoituksia ja työnohjauksellisia osa-alueita ja demo-haastatteluja. Osallistujat saavat jokaisen kouutuspäivän sisältöihin liittyvän laajan luentomateriaalin sähköisenä ja sen lisäksi arviointityökalun ja siihen liittyvän laajan manuaalin (menetelmäkäsikirja/käyttöopas) sähköisenä. Lisäksi jokainen osallistuja saa Hedcoach© Single Session haastattelukortit käyttöönsä.

Opetusmuodot

Verkkossa tapahtuvaa luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.

Todistuksen saaminen edellyttää aktiivista osallistumista koulutukseen. Koulutus järjestetään etäyhteydellä käyttäen kameraa. Läsnäolovelvoite 100 %.


Kurssimateriaali

Luentomateriaali jaetaan sähköisellä oppimisalustalla (Moodle). Koulutuksessa HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja vaikean elämän kokemuksen työstämistä varten postitetaan osallistujille.


kouluttajat

Anita Hedman (FM), HedCo Oy  

Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)                                           

Team ja Executive Coach (ICF: n PCC-taso)     

Kouluttajatyönohjaaja (STOry)  

Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)     


Opettaja

kouluttajapsykoterapeutti, kouluttajatyönohjaaja, työyhteisövalmentaja Anita Hedman

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

5.4.2024 - 11.6.2024

Ilmoittautuminen alkaa

28.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

21.3.2024

Kurssimaksu

860€

Ilmoittaudu