Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Häpeä minussa, sinussa ja meissä - kohti psykologisesti turvallisia kohtaamisia

9.2.2024 klo 9-16, lähikoulutus. 

Innostava ja käytännönläheinen valmennuspäivä kohtaamistyön ammattilaisille asiakastyön tueksi häpeän tunnistamiseen, siitä puhumiseen ja sen turvalliseen kohtaamiseen. 

Sisältökuvaus

Valmennuksen aikana syvennytään häpeään ihmisyyteen vahvasti liittyvänä tunteena akateemisen tutkimustiedon, käytännönläheisten esimerkkien, yhteisten keskustelujen ja kokemustiedon valossa. Päivä tarjoilee useita näkökulmia häpeään; miten se vaikuttaa pinnan alla, mistä se kumpuaa, missä tilanteissa häpeä nostaa päätään, mitä meissä häpeän hetkillä tapahtuu, miten keho reagoi ja miten häpeä vaikuttaa esimerkiksi kohtaamisen hetkillä, vuorovaikutustilanteissa sekä yhteisessä työskentelyssä. 

Valmennus antaa eväitä toimia viisaasti sekä omien että asiakkaiden tunteiden kanssa haastavilta tuntuvissa hetkissä ja auttaa ymmärtämään häpeän roolia asiakkaan reaktioiden ja oman toiminnan taustalla sekä luottamuksellisen ja samaan suuntaan katsovan yhteistyön rakentamisessa. Lisäksi valmennuksessa syvennytään mm. empatia- ja kuuntelutaitoihin, jotka toimivat häpeän vastalääkkeenä ja vahvistavat asiakkaan nähdyksi tulemisen kokemusta, auttavat luomaan psykologisesti turvallisia, toiveikkuutta herättäviä ja molempien osapuolten hyvinvointia myönteisesti vahvistavia kokemuksia. 

Valmennus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: 

- Miten me ammattilaiset onnistumme luomaan psykologisesti turvallisia hetkiä, joissa asiakas voi tulla nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja kannatelluksi ilmaa häpeää? 

- Miten muovaamme tilaa asiakkaan ainutlaatuiselle tarinalle ja kuinka toimimme viisaasti sekä omien että asiakkaiden tunteiden kanssa? 

- Miten kohtaamme ihmisyyden ytimessä olevan haavoittuvaisuuden ja keskeneräisyyden ja katsomme pintaa syvemmälle, sydämellä nähden? 

- Miten tulemme toimeen oman riittämättömyyden kokemuksen kanssa ja asetumma tietäjästä oppijaksi, asiakkaan rinnalle kulkijaksi? 

- Miten vahvistamme itsemyötätuntotaitoja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena? 

Tausta

Valmennuksen taustateorioina ovat professori Brené Brownin häpeätutkimus, sekä professori Kristin Neffin itsemyötätuntotutkimus, joiden lisäksi valmennuksessa nojataan vahvasti ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, HOT - hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin, sekä positiivisen psykologian tutkimukseen. Valmennuspäivä yhdistää tutkittua tietoa, kokemustietoa, käytännönläheisiä ja helposti omaksuttavia harjoituksia sekä omaan arkeen helposti mukaan vietäviä työkaluja. Valmennuksessa hyödynnetään myös Riikan suunnittelemaa Häpeä- Pakka työkalua häpeän puheeksi ottamiseen. 

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Riikka Seppälä. Riikka on tunnetaitokouluttaja, häpeäcoach, neuropsykiatrinen valmentaja, sekä häpeätutkija Brené Brownin opeissa koulutettu Dare to Lead fasilitaattori. Riikka on myös nepsyperheille suunnatun Erityisvoimia-yhteisön perustaja ja toinen Nähkää meidät - miten vastata erityisperheiden hätähuutoon (Basam Books 2022) kirjan kirjoittajista. Lisäksi Riikka on ollut mukana suomentamassa Brené Brownin Dare to Lead kirjan suomenkielistä Rohkaiseva Johtaja teosta (Viisas Elämä) 

Opettaja

Riikka Seppälä

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

9.2.2024 - 9.2.2024

Ilmoittautuminen alkaa

17.9.2023

Ilmoittautuminen päättyy

26.1.2024

Kurssimaksu

170€

Ilmoittaudu