Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Seksuaalisuuden kohtaaminen (etäkoulutus)


Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat tukea seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemojen käsittelyyn osana kohtaavaa työtäsi. Kurssilta saat ajantasaista tietoa seksologian perusteista, valmiuksia seksuaalisuuden kohtaamiseen ja eväitä vastuulliseen työskentelyyn seksuaalisuuden kysymysten parissa. Opinnot ovat seksologian perusopintoja ja jokainen opiskelija asettaa henkilökohtaisen oppimistavoitteensa omien ammatillisten tarpeidensa ohjaamana.


17.2.-9.3.2024

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikenlaisissa ammatillisen polun vaiheissa oleville kohtaavan työn tekijöille, esimerkiksi sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattilaisille. Koulutus ei edellytä aiempaa tietämystä seksologian aihepiireistä.

Koulutuksen sisältö 

  • Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden moninaisuuden kohtaamisen perusteet
  • Turvallisen seksuaalisuuden tukemisen perusteet 
  • Palveluohjaus seksuaalisuuden kysymyksissä
  • Omien seksuaalisuuteen liittyvien arvojen ja asenteiden tutkiminen 
  • Oma työhyvinvointi seksuaalisuuden kysymysten äärellä

Koulutuksen laskennallinen laajuus on 1 opintopistettä.

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan etämuotoisena. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtävä, kaksi Zoom-videoyhteydellä toteutettavaa seminaaripäivää sekä seminaarien välissä toteutuva itsenäinen työskentely. Itsenäisen työskentelyn tueksi järjestetään mentorointitapaaminen Zoom-alustalla. Sekä ennakkotehtävän että itsenäisen työskentelyn purku tapahtuu osana koulutuspäiviä.

Seminaaripäivät:

Lauantait 17.2. ja 9.3.2024 klo 9.00-16.00

Mentorointitapaaminen: 

Tiistaina 27.2. klo 17.00-18.00

Kouluttajat

Maria Vihlman
YTL, Sosionomi (AMK), seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykoterapeuttikoulutettava 

Tiina Vilponen
TM, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), palautetietoisen hoidon kouluttaja (FIT), auktorisoitu seksologian kouluttaja (NACS)

Olemme kokeneita seksologian alan osaajia niin tutkimuksen, asiakastyön kuin koulutuksenkin kentillä. Olemme tehneet seksologista asiakastyötä sekä kouluttaneet ja työnohjanneet alalla jo yli vuosikymmenen. Näemme seksuaalisuuden kohtaamisen merkityksellisyyden työssämme joka päivä. Meille on erityisen tärkeää tarjota opiskelijalle turvallinen tila seksuaalisuuden kysymysten äärelle asettumiseen. 

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula

Opettaja

Tiina Vilponen ja Maria Vihlman

Opintopisteet

1

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.2.2024 - 9.3.2024

Ilmoittautuminen alkaa

4.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.2.2024

Kurssimaksu

290€

Ilmoittaudu