Abi- ja lukiolaiskurssitReaaliaineet (abi- ja lukiolaiskurssit)

Fysiikan abikurssi (etäopetus) 2 op

Ajankohta 

Etäopetus

26.2.–1.3.2024 ma–pe klo 9.15–14.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Microsoft Teams -verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä hyvä nettiyhteys ja mikrofoni. Oppitunnit tallennetaan ja tallenteet ovat kurssilaisten käytettävissä kevään ylioppilaskokeeseen asti (27.3.).

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu fysiikan ylioppilaskokeeseen valmistautuville.

Sisältö

Fysiikan kertauskurssilla saat tärkeää rytmiä omaan kertaamiseen. Kurssilla käydään läpi tärkeimmät asiat fysiikan pakolliselta ja syventäviltä kursseilta (LOPS2021) sekä perehdytään aikaisempiin yo-kokeisiin. Tehtäviä käydään yhdessä läpi ja samalla niistä voi esittää kommentteja ja kysymyksiä. Opiskelija voi myös laskea laskuja täysin itse ja kysyä apua tehtäviin oppituntien aikana.

Keskeiset sisällöt:

• FY1-FY8 –kurssien keskeisimpien asioiden kertaaminen ja punaisen langan etsiminen kursseista
• edellisten vuosien yo-tehtäviin tutustumista ja vastaustekniikan opastusta
• perusohjeistus fysiikan yo-kokeeseen (esim. mistä menettää pisteitä tyypillisesti)
• graafisten tehtävien ratkaisuohjeet sähköistä Abittikoetta varten (Libre-Office ja LoggerPro).
• laskinten solverin käytön kertaus

Suoritustapa

Opetus verkossa 25 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäinen työskentely 15 tuntia. Kurssilla ei ole koetta. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää on säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla ja aktiivista osallistumista opetukseen.

Oppimateriaali

Ota kotona lukemisen avuksi omat lukion fysiikan kurssien kirjat. Tunneilla käytetään opettajan Moodlessa jakamaa sähköistä materiaalia. MAOL-taulukot ja laskin on hyödyllistä pitää saatavilla.

Varaa tunneille myös kirjoitusvälineet ja paperia (tai riittävän hyvät sähköiset muistiinpanovälineet).

Korvaavuus

Kurssia voi hakea sisällytettäväksi omaan lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksymisestä päättää lukion rehtori.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

DI Andrei Pukkila

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

26.2.2024 - 1.3.2024

Ilmoittautuminen alkaa

10.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy

12.2.2024

Kurssimaksu

90€

Ilmoittaudu