Kehitä ammatillista osaamistasiLaki, hallinto ja talous

Lesken ja perillisten etujen yhteensovittamisesta jäämistösuunnittelussa

Ajankohta

Keskiviikko 24.1.2024 klo 9.00–15.30

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Koulutuspaikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustila Valo, os. Yliopistonkatu 60 A, 7. krs, Tampere. Osallistuminen on mahdollista myös verkon välityksellä (reaaliaikainen opetus Zoomilla). Koulutus myös tallennetaan ja tallenne on käytössäsi viikon ajan koulutuksen jälkeen.

Johdatus aiheeseen

Avioparin jäämistösuunnittelussa on kaksi painopistettä: yhtäältä leskeksi jäävän asema ja toisaalta varallisuuden lopullinen jakautuminen kummankin kuoltua. 

Lapsettomien puolisoiden suunnittelussa korostuu lesken olosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien ohella muun muassa, onko puolisoiden omaisuus menossa lakimääräisille perillistahoille vai halutaanko kenties tehdä testamenttimääräyksiä, jotka nekin voivat olla yhteisiä tai erillisiä. Jos puolisoiden omaisuudet ovat eri suuruiset, tärkeää on muistaa avio-oikeuden merkitys. 

Rintaperillispesissä puolestaan lakiosasäännökset sekä lesken ja perillisten oikeuksien tasapainoinen toteuttaminen lesken elinaikana ovat keskeisiä tekijöitä, ja huomioon tulee ottaa myös perillisten jo vanhempien elinaikana saamat etuudet. 

Jakamattomassa kuolinpesässä elävän lesken ja kuolinpesän välinen kustannusten jako samoin kuin lesken mahdollisuudet erilaisiin toimiin leskeysaikanaan tulee suunnittelussa muistaa. Pitkän leskeyden jälkeen toimitettavissa osituksissa ja perinnönjaoissa ilmenee paljon tyyppiongelmia, jotka ajoissa huomioon otettuina ja hoidettuina ovat vältettävissä. Myös verotuksen vaikutukset tulee huomioida.

Lesken ja perillisten etujen yhteensovittamisesta jäämistösuunnittelussa -koulutuksen tavoite ja kohderyhmä

Koulutuksen tavoitteena on valottaa tätä problematiikkaa sekä puolisoiden yhteisen aviovarallisuus- ja jäämistösuunnittelun että kuolinpesän hallinnon näkökulmasta. Vielä toisen puolison kuoltuakin voidaan monin tavoin selkiyttää tilannetta ja helpottaa tulevaa jakoa.

Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka tehtävissään ovat tekemisissä testamenttien laadinnan ja muun jäämistösuunnittelun sekä kuolinpesien hallinnointiin, osituksiin ja jakoihin liittyvän problematiikan kanssa.      

Käsiteltävät aiheet

 • PK 3 luku – vaihtoehto ja tulkintalähtökohta
  Lapsettomien puolisoiden avioehtosopimukset ja testamentit eri tilanteissa
  Pesänjaon ennakointi
  Rintaperillispesän testamenttausrajoitteet: lesken vähimmäissuoja ja lakiosat
  Ennakkoperinnöt ja muut lahjat
  Leski ja perilliset – ositus, jako vai jakamattomuus?
  Edunvalvontakysymyksistä kuolinpesässä

 • Hinta ja ilmoittautuminen

 • Koulutuksen hinta on 230 €, joka maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä ilmoittautumislomakkeella kohtaan "yritysmaksaja" työnantajan laskutustiedot. Lasku lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Lisätiedot

Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952
Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Eva Gottberg, OTT, dosentti

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

24.1.2024 - 24.1.2024

Ilmoittautuminen alkaa

17.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.1.2024

Kurssimaksu

230€

Ilmoittaudu