KieletEspanja

Espanjan kielen jatkokurssi 4 (4 op) - etäopetus

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 23.1.–23.4.2024 tiistaisin klo 16.30–19.45 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 27.2.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Espanjan kielen jatkokurssi 4 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä noin 20-24 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit 1–2 sekä jatkokurssit 1–3 tai muuten hankkineet vastaavat tiedot, esim. espanjan kieli lukiossa B2- tai B3-kielenä (kielitaito tasolla A2-B1).

Hallitset espanjan peruskieliopin. Ymmärrät yleiskielisiä tekstejä ja osaat keskustella niistä. Osaat kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista. Osaat kuvailla sekä menneitä että tulevia tapahtumia ja perustella mielipiteesi. Tunnet espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria. Pystyt käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti esimerkiksi töissä tai vapaa-ajalla.

Tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla 

Espanjan kielen jatkokurssin 4 suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää erilaisia kirjallisia tekstejä kuten sanomalehtitekstit ja artikkelit ja löytää niistä keskeisen sisällön
- osaa keskustella häntä kiinnostavista aiheista sekä esittää kysymyksiä ja kommentteja
- osaa ilmaista tahtoa, epävarmuutta ja toiveita
- osaa kertoa ja keskustella yhteiskunnasta ja hyvinvoinnista
- osaa kommunikoida kulttuurierot huomioiden


Sisältö

Teemme monipuolisesti harjoituksia ja työskentelemme pareittain ja pienryhmissä. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista ilmaisua ja tehdään paljon puhe- ja keskusteluharjoituksia. Harjoittelemme myös sanastoa ja rakenteita.

Kurssin teemoja ovat muun muassa kestävä kulutus, hyvinvointi, politiikka, yhteiskunta ja taide.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäistä työskentelyä (mm. kotitehtäviä). Neljän opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tehtäviin harjoituksiin ja sovittujen harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti. Kurssilla on jatkuva arviointi.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla hyväksytty–hylätty.

Oppimateriaali

Anna Ahlava, Eeva Hämäläinen, Maria Jompero, Javier Lázaro Ramos, Essi Pakarinen: Ventana 4 (ISBN: 978-952-63-4990-9), kappaleet 5–8 sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Aikaisen ilmoittautujan etu 

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville  kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 150 euroa.

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi 4 on jatkoa kurssille Espanjan kielen jatkokurssi 3. 

Jatkokurssi 4:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Espanjan kielen syventävällä kurssilla (syksyllä 2024). 

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

23.1.2024 - 23.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

24.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu