KieletItalia

Italian jatkokurssi 2 (3 op) - etäopetus

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus: Opintojakso KK-ITA202

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta) 

Ryhmäopetusta verkossa 17.1.–24.4.2024 keskiviikkoisin klo 17.00-19:35 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 28.2.)

Opetuksessa käytetään Padlet-alustaa ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot (esim. lukion lyhyt italia).

Osaamistavoitteet

  • Italian jatkokurssi 2:n suoritettuaan opiskelija
  • -  tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat (konjuktiivista preesens, passato remoto: vain esittely)
    -  osaa kertoa tulevaisuudesta
    -  kykenee ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
    -  hallitsee entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston
    -  osaa ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Sisältö

Kurssin aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä
Harjoiteltavat taidot: Italian jatkokurssi 2:lla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään tekstinymmärtämis-, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, annettavien tehtävien tekeminen sekä loppukoe. Lähiopetusta 48 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty - hylätty

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee kurssin alkaessa ilmoittautua Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi. Ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin suoritettuasi voit tulostaa opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan kurssilla.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 2 (SanomaPro). Kappaleet 7–12.
(lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa. Katso alla 'Aikaisen ilmoittautujan etu'! Kurssimaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee  hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Aikaisen ilmoittautujan etu 

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 165 euroa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Jatkokurssi 2 on jatkoa syyslukukaudella 2023 järjestetylle italian jatkokurssi 1:lle.

Voit käydä yhtä aikaa tämän kurssin kanssa kurssia Italian kertausta verkossa, Bella vista 2.

Italian jatkokurssi 2:n jälkeen voit jatkaa italian opiskelua jatkokurssi 3:lla, joka alkaa syksyllä 2024. Lisäksi voit osallistua touko-kesäkuussa 2024 järjestettävälle Käytännön italian kurssille.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.1.2024 - 24.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

3.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu