KieletItalia

Romolo - käytännön italiaa verkossa 1 (3 op) - verkkokurssi

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus: KK-ITA103

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

23.1.–13.5.2024

Kurssi alkaa alkutapaamisella, joka järjestetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla tiistaina 23.1. klo 19.00–20.30. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä kamera.

Alkutapaamisessa tutustutaan kurssilla käytettävään Padlet-alustaan. Kurssille voi osallistua, vaikka ei pystyisi osallistumaan alkukokoontumiseen. Ellet osallistu alkutapaamiseen, ota  yhteyttä kesäyliopistoon saadaksesi ohjeet verkko-oppimisalustaan liittymistä varten.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on harjoitella alkeistason keskeistä sanastoa ja rakenteita kirjallisesti.

Sisältö

Aihepiirit: kahvilassa, ravintolassa, hotellissa, vaatekaupassa ja apteekissa asioiminen, lomanvietosta kertominen, museoissa ja elokuvateattereissa käyminen jne.

Suoritustapa

Romolo - käytännön italiaa verkossa -kurssi muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta ja verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.

Opiskelijan työmäärä:
- verkkokurssi Padlet-alustalla: kotitehtävät eli itsenäistä työskentelyä verkossa 80 tuntia (n. 5 tuntia/viikko)
- alkutapaaminen 2 oppituntia

  • Koska kurssi on ajastettu, opiskelijan pitää suorittaa ja lähettää opettajalle 80 % tehtävistä ajallaan. 
  • Joka viikko opiskelija saa palautetta opettajalta osasta tehtävistä, osa tehdään ja tarkistetaan itsenäisesti.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty–hylätty

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee kurssin alkaessa ilmoittautua Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi. Ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin suoritettuasi voit tulostaa opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa. Katso alla 'Aikaisen ilmoittautujan etu'! Kurssimaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

HUOM! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: sen lisäksi, että opiskelija ilmoittautuu Tampereen kesäyliopistoon, tulee hänen ilmoittautua myös Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Aikaisen ilmoittautujan etu 

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut  tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 165  euroa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin  kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen  kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja  korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit käydä Romolo-kurssia yhtä aikaa Italian alkeiskurssi 2:n kanssa.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

23.1.2024 - 13.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

3.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

155€

Ilmoittaudu