Avoin yliopisto-opetusTaide- ja kulttuuriala

Klovnerian perusteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Ajankohta

3 lähiopetusviikonloppua:

8.-10.3. ja 22.-24.3. ja 5.-7.4.2024

pe klo 17-20, la ja su klo 10-17

Opetuspaikka

Tampere. Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. 


Sisältö

Kurssin tavoitteena on perehtyä fyysisen ilmaisun ja teatterin sekä erityisesti klovnerian perusteisiin. Kurssilla matkataan neutraalinaamiosta klovnin punaiseen nenään, jota kutsutaan myös maailman pienimmäksi naamioksi. Neutraalinaamion ja punanenän yhteys on kiinnostava; miten esimerkiksi universaali ja yksityinen maailma kohtaavat? Molemmat välineet, neutraalinaamio ja punanenä, pelkistävät myös esiintyjän ilmaisua. Olennaista on myös ihmettelevä mieli ja vapaasti virtaava hengitys.

Ensimmäisenä työpajaviikonloppuna tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisun selkeyttä sekä vahvistaa läsnäoloa ja moniaistisesti kuuntelevaa vuorovaikutusta. Miten saada haluttu asia liikkeellä näkyväksi? Mikä liikkuu, mikä ei? Miten syntyy esiintyjän suhde tilaan ja aikaan?  Naamio peittää paljastaakseen ja elääkseen se tarvitsee näyttelijän ehdottoman läsnäolon. Mitä meistä silloin tulee näkyväksi? Tutkitaan myös kehollisen intensiteetin ja rytmin merkitystä fyysiessä ilmaisussa.

Toisena ja kolmantena työpajaviikonloppuna keskiössä on klovni. Opetuksessa vahvistetaan kunkin opiskelijan omaa erityistä tapaa ihmetellä elämää klovnina.Vuorovaikutteinen läsnäolo, jakamisen ilo sekä heittäytyminen leikkiin ovat klovnerian ja kurssityöskentelyn lähtökohtia.

Moka. Floppi. Epäonnistuminen. Virhe! Ei hätää, klovnille moka on lahja ja olennainen osa työskentelyä; kun sen hyväksyy voi taas jatkaa. Miten oppia käyttämään ”mokaa” klovneriassa ponnahduslautana? Suhtautumisemme epäonnistumiseen paljastaa aina jotain olennaista klovnistamme. Klovnin ainutlaatuinen naurettavuus ja samalla herkkyys korostuvat. Työpajassa harjoitellaan myös klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin. Uskallanko vapaasti hengittäen ja leikkien aistia yleisön reaktioita? Tutkitaan myös mitä ns. klovnileikki tarkoittaa ja saadaan mahdollisesti vinkkejä myös klovninumeron tai -esityksen tekemiseen.

Opetus tapahtuu improvisoinnin, liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten sekä leikin avulla. Aamupäivisin liikutaan ja tehdään erilaisia tekniikkaharjoituksia, iltapäivisin improvisoidaan soolona, pareittain ja ryhmänä.


Suoritustapa

Arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista.


Kohderyhmä

Kurssi soveltuu sekä ensikertalaisille että aiemmin klovneriaa tehneille.


Kouluttaja

Ohjaaja, FM Taina Mäki-Iso on erikoistunut fyysiseen teatteriin ja klovneriaan. Hän on käyttänyt ohjauksissaan klovneriaa, opettanut sitä mm. Teatterikorkeakoulussa, Nätyllä, Salpauksen sirkuskoulutuksessa ja Turun taideakatemiassa sekä esiintynyt klovnina sekä Suomessa että mm. Espanjassa, Tšekissä ja Arabiemiraateissa. Hän on opiskellut klovneriaa ja komiikkaa opettajinaan  mm. Philippe Gaulier, Pierre Byland, Ami Hattab, Norman Taylor ja Angela de Castro.

Opettaja

Taina Mäki-Iso

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

8.3.2024 - 7.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

29.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy

25.2.2024

Kurssimaksu

240€

Ilmoittaudu