KieletItalia

Italian kertausta verkossa, Bella vista 2 (taso A2–B1) (3 op) - verkkokurssi

Laajuus (op)

3.0

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

23.1.–13.5.2024

Kurssi alkaa alkutapaamisella, joka järjestetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla tiistaina 23.1. klo 19.00–20.30. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä kamera.

Alkutapaamisessa tutustutaan kurssilla käytettäviin verkkosivuihin ja -sovelluksiin. Kurssille voi osallistua, vaikka ei pystyisi osallistumaan alkukokoontumiseen. Alkutapaamisessa ei opiskella italiaa. Opettaja lähettää sinulle tarvittavat tiedot ja linkit ennen alkutapaamista.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot (esim. lukion lyhyt italia).

Tavoite

Kurssin tavoitteena on saada opittu sanasto ja rakenteet aktiiviseen käyttöön sekä kehittää kuullun- ja luetunymmärtämistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa antaa lyhyitä neuvoja ja kehotuksia
- osaa kertoa jonkin verran omasta koulunkäynnistä ja opiskelusta
- osaa kuvailla olotilaansa lääkärille
- osaa kuvailla henkilön luonnetta sekä ulkonäköä
- osaa asioida poliisiasemalla varkauden sattuessa
- osaa kuvailla kotiaan
- osaa tehdä tiedusteluja loma-asuntoihin liittyen
- osaa ilmaista mielipiteitä, näkemyksiä, arvelua ja tuntemuksia
- osaa tavallista, jokapäiväista sanastoa ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja
- osaa useita perusrakenteita ja myös joitakin vaativampia rakenteita.
- ymmärtää keskeiset asiat tuttuja aiheita käsittelevistä faktateksteistä
- ymmärtää arkisissa matkailutilanteissa käytävää keskustelua ja pystyy seuraamaan pääkohdat selkeästä asiapuheesta tutusta aiheesta.

Sisältö

Italian kertausta verkossa (taso A2B1) -kurssi sopii itsenäiseen opiskeluun kertauskurssiksi tai suoritettavaksi yhtä aikaa italian jatkokurssi 2:n kanssa. 

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan lisää jatkokurssin 2 asioita. Aiheet etenevät Bella vista 2 -kirjan (kappaleet 6-12) järjestyksessä. 

Aihepiireinä on mm. opiskelu, terveys, ihmisten luonne ja ulkonäkö, tulevaisuuden suunnitelmat, loma-asunnot sekä mielipiteen ilmaisu. 

Kieliopista käsitellään mm. käskymuoto, futuuri, yhdistetyt pronominit, prepositioita ja konjunktiivin preesens.

Suoritustapa

Kurssi muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta ja verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.

Opiskelijan työmäärä:
- verkkokurssi Padlet-alustalla: kotitehtävät eli itsenäistä työskentelyä verkossa noin 80 tuntia (n. 5 tuntia/viikko)
- alkutapaaminen 2 oppituntia

  • Kurssi on ajastettu, opiskelijan pitää suorittaa annetun aikataulun mukaan 80 % pakollisista tehtävistä hyväksytysti. 
  • Joka viikko opiskelija saa palautetta opettajalta osasta tehtävistä, osa tehdään ja tarkistetaan itsenäisesti.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali. Lisäksi kurssin suorittamista tukee Bella vista 2 -kirja, mutta sen hankkiminen ei ole välttämätöntä.

Aikaisen ilmoittautujan etu 

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 140 euroa.

Katso myös

Voit käydä tätä kertauskurssia yhtä aikaa italian jatkokurssi 2:n kanssa.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

23.1.2024 - 13.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

3.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

130€

Ilmoittaudu