KieletItalia

Italian kertausta verkossa, Italiano per passione, kurssi 2 (taso B1) (3 op) - verkkokurssi

Laajuus (op)

3.0

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

23.1.–13.5.2024

Kurssi alkaa alkutapaamisella, joka järjestetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla tiistaina 23.1. klo 19.00–20.30. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä kamera.

Alkutapaamisessa  tutustutaan kurssilla käytettäviin verkkosivuihin ja -sovelluksiin.  Kurssille voi osallistua, vaikka ei pystyisi osallistumaan  alkukokoontumiseen. Alkutapaamisessa ei opiskella italiaa. Opettaja  lähettää sinulle tarvittavat tiedot ja linkit ennen alkutapaamista.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Lähtötaso

Lähtötaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on saada opittu sanasto ja rakenteet aktiiviseen käyttöön sekä kehittää kuullun- ja luetunymmärtämistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa ympäristöön, ympäristönsuojeluun ja luontoon liittyvää sanastoa
- osaa selvittää pääkohdat lyhyistä uutisteksteistä
- osaa Italian maantietoa ja siihen liittyvää sanastoa
- osaa kertoa lomanviettotavoistaan ja lomastaan monipuolisesti
- osaa hankkia tietoja ruokaperinteistä
- osaa elämänvaiheisiin liittyvää sanastoa ja kertoa elämänvaiheisiin liittyvistä tapahtumista
- osaa ilmaista mielipiteensä monesta eri aiheesta
- osaa kirjoittaa lyhyen esittelyn kirjailijasta tai muusikosta
- osaa lukea asiatekstejä eri aiheista
- osaa tunnistaa joitakin puhekielen ja kirjakielen eroja
- osaa kertoa menneistä tapahtumista ja kuvailla niitä monipuolisesti
- osaa ilmaista olettamuksia, toiveita, tarpeita, erilaisia tunnetiloja
- osaa käyttää laajaa jokapäiväistä sanastoa ja jonkin verran yleisiä fraaseja ja idiomeja
- osaa käyttää useita erilaisia rakenteita
- osaa selvittää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee kurssin teemoja

Sisältö

Italian kertausta verkossa (taso B1) -kurssi sopii itsenäiseen opiskeluun kertauskurssiksi tai suoritettavaksi yhtä aikaa italian kielen jatkokurssin 3 ja jatkokurssi 4:n kanssa. 

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan lisää jatkokurssien 3 ja 4 asioita. Aiheet etenevät Italiano per passione -oppikirjan (kappaleet 4–8) järjestyksessä. 

Aihepiireinä ovat mm. ympäristönsuojelu, luonto, elämän eri vaiheet, yhteiskunta, lomanvietto, italialainen kirjallisuus ja musiikki. 

Kieliopista käsitellään mm. konjunktiivin eri aikamuotoja ja käyttöä, lisää passiivista, yhdistettyjä pronomineja, liittokonditionaalia, liittofutuuria, lauseenvastikkeita, ehtolauseita ja epäsuoraa kerrontaa.

Suoritustapa

Kurssi muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta ja verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.

Opiskelijan työmäärä:
- verkkokurssi Padlet-alustalla: kotitehtävät eli itsenäistä työskentelyä verkossa noin 80 tuntia (n. 5 tuntia/viikko)
- alkutapaaminen 2 oppituntia

  • Kurssi on ajastettu, opiskelijan pitää suorittaa annetun aikataulun mukaan 80 % pakollisista tehtävistä hyväksytysti. 
  • Joka viikko opiskelija saa palautetta opettajalta osasta tehtävistä, osa tehdään ja tarkistetaan itsenäisesti.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali. Lisäksi kurssin suorittamiseksi on tarpeen olla oppikirja Ciro Imperato, Katri Kuusela & Sari Meurman: Italiano per passione, johon kurssilla tehtävät harjoitukset ja aktiviteetit perustuvat.

Aikaisen ilmoittautujan etu 

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 140 euroa.

Katso myös

Voit käydä kertauskurssia yhtä aikaa italian jatkokurssi 3:n ja jatkokurssi 4:n kanssa.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

23.1.2024 - 13.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

3.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

130€

Ilmoittaudu